แปลเพลง everything sucks – vaultboy

ชีวิตฉันมันห่วยแตก ล้อเล่นน่า ชีวิตฉันมันดีสุดๆ ไม่...