แปลเพลง Highest in the Room – Travis Scott

เธอมองตาฉัน และรู้ว่าฉันกำลังจะไปแล้ว และฉันเห็นบาง...