แปลเพลง Dance Monkey – Tones and I

เขาพูดว่า เขาเห็นในตอนที่ฉันเปล่งประกายเจิดจรัส เขา...