แปลเพลง 16 Shots – Stefflon Don

ถ้าแกดูถูกแม่ของฉัน เดี๋ยวผิวของแกจะมีเลือดไหลออกมา...