แปลเพลง Gone – Sophia Angeles

มันคอยโอบกอดฉันไว้ เหมือนฉันได้นอนอยู่บนอ้อมแขนของเ...