แปลเพลง Talking to the Moon – Sickick

ฉันรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนสักแห่ง ที่ไหนสักแห่งที่ไกลแส...