แปลเพลง Traffic Light – Rival, ORKID

ฉันไม่อยากจะรีบหรอกนะ แต่เมื่อเธอพูดอย่างนั้นออกมา ...