แปลเพลง Renegades – ONE OK ROCK

ฉันไม่กลัว ที่จะทำลายมัน แล้วสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้...