แปลเพลง Alone – Nico Collins

นี่คือเรื่องราว ของเด็กผู้ชายที่พังๆ คนหนึ่ง เขาใส่...