แปลเพลง Stay – Nicky Romero

เราไม่สามารถนำมันกลับมาได้ แต่เราสามารถตรึงช่วงเวลา...