แปลเพลง 18 – Miles Away & AXYS ft. RYYZN

ในบางคืนฉันก็อยู่คนเดียว ดื่มเหล้า แล้วก็อยู่กับโทร...