แปลเพลง Another Side – Matisse & Sadko, Robert Falcon ft. Wrabel

ฉันกำลังรอสายเรียกเข้าจากเธอ ฉันคิดว่ามันเป็นความผิ...