แปลเพลง Afternoons – Kayden

ฉันไม่รู้ ว่าฉันควรคาดหวังสิ่งใด กับการได้จับมือเธอ...