แปลเพลง Need You – Leowi, Jex

ฉันไม่ต้องการอากาศ เวลาที่ฉันอยู่กับเธอ และฉันไม่ต้...