แปลเพลง So Big – Iyaz

ฉันอยากจะทำให้มันยิ่งใหญ่ที่สุด เพื่อให้โลกทั้งใบได...