แปลเพลง I Don’t Care – Ed Sheeran & Justin Bieber

ฉันสามารถจัดการกับคืนที่เลวร้ายไปได้ เวลาที่ฉันอยู่...