แปลเพลง My Oh My – Camila Cabello ft. DaBaby

เขาบอกว่ าเขาชอบชีวิตที่มีความสนุกสนาน เขาจะมีชีวิต...