แปลเพลง Back in My Arms – Carlie Hanson

เรากลับไปยังจุดเริ่มต้น เมื่อเธอกลับมาอยู่ในอ้อมแขน...