แปลเพลง Build a Bitch – Bella Poarch

นี่ไม่ใช่สถานที่สร้างผู้หญิงนะ ถ้าเธอต้องการผู้หญิง...