แปลเพลง :( – Bahari

ในบางครั้งความรักก็ไม่ได้สวยงาม มันทำลายเธอได้ ถ้าเ...