แปลเพลง The First One – Astrid S

ฉันรู้ว่าฉันไม่ควรพูด ในสิ่งที่ฉันจะพูด เพราะมันไม่...