แปลเพลง Surrender – Arman Cekin ft. Josh Rubin

ฉันนั้นได้สบตาเธอจากห้องตรงข้าม เธอนั้นยิ้มให้ ทำให...