แปลเพลง Change – Alz X 38

ฉันพยายามจะทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้น แต่แม่ของฉันบอ...