แปลเพลง Hit Me With Your Best Shot – ADONA

เธอเป็นตัวปัญหาตัวจริง ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน จา...