แปลเพลง Lost Cause – Billie Eilish

เธอนั้นไม่มีอะไรเลย นอกจากไร้ประโยชน์ และนี่มันไม่เ...