แปลเพลง Zero – Imagine Dragons

แปลเพลง+คำอ่าน Zero – Imagine Dragons

https://translatesongstudio.com/

 

I find it hard to say the things
I want to say the most
Find a little bit of steady
as I get close
Find a balance in the middle of the chaos
Send me low, send me high
send me never demigod
I remember walking in the cold of November
Hoping that I make it to the end of December
27 years and the end of my mind
But holding to the thought of another time
But looking to the ways of the ones before me
Looking for the path of the young and lonely
I don't want to hear about what to do
I don’t want to do it just to do it for you

ฉันค้นพบว่ามันยากที่จะพูด
ในสิ่งที่ฉันอยากจะพูดออกมามากที่สุด
ฉันต้องมองหาความเด็ดเดี่ยวอีกนิด
เมื่อฉันนั้นเข้าไปใกล้
ฉันต้องค้นหาความสมดุลท่ามกลางความสับสนและวุ่นวาย
เพราะมันส่งมาให้ฉันทั้งเรื่องแย่ๆ ทั้งเรื่องดีๆ
แต่ไม่เคยมีอะไรที่ยิ่งใหญ่เลย
และฉันยังจดจำการเดินที่แสนยากลำบาก
ของเดือนพฤศจิกายนได้
และหวังเอาไว้ว่าฉันนั้นจะทำมันให้ได้
ในปลายเดือนธันวาคม
27 ปีแล้ว กับจุดสิ้นสุดในความคิดของฉัน
กับการยึดอยู่กับความคิดที่ว่า ครั้งหน้าแล้วกัน
กับการเฝ้ามองดูเส้นทางที่หลายๆ คนนั้นเดินไปก่อนฉัน
กับการเฝ้าค้นหาเส้นทางที่เพิ่งเริ่มต้น และแสนเดียวดาย
และฉันไม่อยากได้ยินอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำเลย
และฉันไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
แค่อยากจะทำมันเพื่อคุณเท่านั้น

Hello, hello
Let me tell you what it's like to be a zero, zero
Let me show you what it's like to always feel, feel
Like I’m empty and there's nothing really real, real
I'm looking for a way out
Hello, hello
Let me tell you what it's like to be a zero, zero
Let me show you what it's like to never feel, feel
Like I'm good enough for anything that's real, real
I'm looking for a way out

เฮลโล, เฮลโล
ให้ฉันบอกกับคุณได้ไหม ว่าอะไรที่เป็นเหมือนคนไร้ค่า
ให้ฉันทำให้คุณได้เห็น ในความรู้สึกที่ฉันรู้สึกตลอดมา
เหมือนกับว่าฉันนั้นว่างเปล่า และไม่มีสิ่งใดที่แท้จริงเลย
และฉันกำลังมองหาทางออกอยู่
เฮลโล, เฮลโล
ให้ฉันบอกกับคุณได้ไหม ว่าอะไรที่เป็นเหมือนคนไร้ค่า
ให้ฉันทำให้คุณได้เห็น ในความรู้สึกที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อน
เหมือนกับว่าฉันดีไม่พอ สำหรับบางสิ่งที่มันแท้จริง
และฉันกำลังมองหาทางออกอยู่

I find it hard to tell you how I want to run away
I understand it always makes you feel a certain way
I find a balance in the middle of the chaos
Send me up, send me down, send me never demigod
I remember walkin’ in the heat of the summer
Wide-eyed one with a mind full of wonder
27 years and I’ve nothing to show
Falling from the dove to the dark of the crow
Looking to the ways of the ones before me
Looking for the path of the young and lonely
I don't want to hear about what to do, no
I don’t want to do it just to do it for you

ฉันพบว่ามันยากที่จะบอกคุณ
ว่าทำไมผมถึงอยากจะวิ่งหนีไป
และฉันก็เข้าใจ
ว่าสิ่งนั้นมักจะทำให้คุณรู้สึกในแบบนั้น
ฉันต้องค้นหาความสมดุล
ท่ามกลางความสับสนและวุ่นวาย
เพราะมันส่งมาให้ฉันทั้งเรื่องแย่ๆ ทั้งเรื่องดีๆ
แต่ไม่เคยมีอะไรที่ยิ่งใหญ่เลย
ฉันยังจดจำการเดินที่แสนยากลำบากในช่วงฤดูร้อน
กับความอยากรู้อยากเห็นและเต็มไปด้วยคำถาม
27 ปีแล้ว และฉันก็ไม่มีอะไรเลย
ตกลงมาจากนกพิราบ ไปสู่ความมืดมิดของอีกา
เฝ้ามองดูเส้นทางที่หลายๆ คนนั้นเดินไปก่อนฉัน
เฝ้าค้นหาเส้นทางที่เพิ่งเริ่มต้น และเดียวดาย
และฉันไม่อยากได้ยินอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำเลย
และฉันไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
แค่อยากจะทำมันเพื่อคุณเท่านั้น

Hello, hello
Let me tell you what it's like to be a zero, zero
Let me show you what it's like to always feel, feel
Like I’m empty and there's nothing really real, real
I'm looking for a way out
Hello, hello
Let me tell you what it's like to be a zero, zero
Let me show you what it's like to never feel, feel
Like I'm good enough for anything that's real, real
I'm looking for a way out

เฮลโล, เฮลโล
ให้ฉันบอกกับคุณได้ไหม ว่าอะไรที่เป็นเหมือนคนไร้ค่า
ให้ฉันทำให้คุณได้เห็น ในความรู้สึกที่ฉันรู้สึกตลอดมา
เหมือนกับว่าฉันนั้นว่างเปล่า และไม่มีสิ่งใดที่แท้จริงเลย
และฉันกำลังมองหาทางออกอยู่
เฮลโล, เฮลโล
ให้ฉันบอกกับคุณได้ไหม ว่าอะไรที่เป็นเหมือนคนไร้ค่า
ให้ฉันทำให้คุณได้เห็น ในความรู้สึกที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อน
เหมือนกับว่าฉันดีไม่พอ สำหรับบางสิ่งที่มันแท้จริง
และฉันกำลังมองหาทางออกอยู่

Let me tell you ’bout it, well let me tell you ’bout it
Maybe you’re the same as me
Let me tell you ’bout it, well let me tell you ’bout it
They say the truth will set you free

ให้ฉันได้บอกกับคุณในเรื่องราวเหล่านั้น
บางทีคุณอาจจะเป็นแบบเดียวกับฉัน
ให้ฉันได้บอกกับคุณในเรื่องราวเหล่านั้น
พวกเขาต่างพูดว่าความจริงจะช่วยปลดปล่อยคุณเอง

Hello, hello
Let me tell you what it's like to be a zero, zero
Let me show you what it's like to always feel, feel
Like I’m empty and there's nothing really real, real
I'm looking for a way out
Hello, hello
Let me tell you what it's like to be a zero, zero
Let me show you what it's like to never feel, feel
Like I'm good enough for anything that's real, real
I'm looking for a way out

เฮลโล, เฮลโล
ให้ฉันบอกกับคุณได้ไหม ว่าอะไรที่เป็นเหมือนคนไร้ค่า
ให้ฉันทำให้คุณได้เห็น ในความรู้สึกที่ฉันรู้สึกตลอดมา
เหมือนกับว่าฉันนั้นว่างเปล่า และไม่มีสิ่งใดที่แท้จริงเลย
และฉันกำลังมองหาทางออกอยู่
เฮลโล, เฮลโล
ให้ฉันบอกกับคุณได้ไหม ว่าอะไรที่เป็นเหมือนคนไร้ค่า
ให้ฉันทำให้คุณได้เห็น ในความรู้สึกที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อน
เหมือนกับว่าฉันดีไม่พอ สำหรับบางสิ่งที่มันแท้จริง
และฉันกำลังมองหาทางออกอยู่

 

I find it hard to say the things I want to say the most
อา ไฟน์ อิท ฮาร์ท ทู เซย์ เดอะ ติง อา ว็อน ทู เซย์ เดอะ โมส
Find a little bit of steady as I get close
ไฟน์ อะ ลิทเทิล บี ออฟ สเตดี แอส อา เก็ท โคลส
Find a balance in the middle of the chaos
ไฟน์ อะ บาลานซ์ อิน เดอะ มิดเดิล ออฟ เดอะ โคส
Send me low, send me high, send me never demigod
เซ็น มี โลว, เซ็น มี ฮาย, เซ็น มี เนเวอร์ เดมิการ์ด
I remember walking in the cold of November
อา รีเมเเบอร์ วอล์คกิง อิน เดอะ โคลด์ ออฟ โนเว็มเบอร์
Hoping that I make it to the end of December
โฮปปิง แดท อา เมค อิท ทู ดิ เอ็น ออฟ ดีเซ็มเบอร์
27 years and the end of my mind
ทเว็นตี เซเวน เยีย แอนด์ ดิ เอ็น ออฟ มาย มายน์
But holding to the thought of another time
บัท โฮลด์ดิง ทู เดอะ ตรู ออฟ อนาเตอร์ ทาม
But looking to the ways at the ones before me
บัท ลุคกิง ทู เดอะ เวย์ แอท เดอะ วัน บีฟอร์ มี
Looking for the path of the young and lonely
ลุคกิง ฟอร์ เดอะ เพท ออฟ เดอะ ยัง แอนด์ โลนลี
I don’t want to hear about what to do
อา ด้อน ว็อน ทู เฮีย อะเบาท์ ว็อน ทู ดู
I don’t want to do it just to do it for you
อา ด้อน ว็อน ทู ดู อิท จัส ทู ดู อิท ฟอร์ ยู

Hello, hello
เฮลโล, เฮลโล
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
เล็ท มี เทล ยู ว็อท อิท ไลค์ ทู บี อะ ซีโร, ซีโร
Let me show you what it’s like to always feel, feel
เล็ท มี โชว์ ยู ว็อท อิท ไลค์ ทู ออลเวย์ ฟีล, ฟีล
Like I’m empty and there’s nothing really real, real
ไลค์ อัม เอ็มตี แอนด์ ดีส น็อตติง เรียลลี เรียล, เรียล
I’m looking for a way out
อัม ลุคกิง ฟอร์ อะ เวย์ เอาท์

Hello, hello
เฮลโล, เฮลโล
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
เล็ท มี เทล ยู ว็อท อิท ไลค์ ทู บี อะ ซีโร, ซีโร
Let me show you what it’s like to never feel, feel
เล็ท มี โชว์ ยู ว็อท อิท ไลค์ ทู เนเวอร์ ฟีล, ฟีล
Like I’m good enough for anything that’s real, real
ไลค์ อัม กู๊ด อีนาฟ ฟอร์ เอนีติง แดท เรียล, เรียล
I’m looking for a way out
อัม ลุคกิง ฟอร์ อะ เวย์ เอาท์

I find it hard to tell you how I want to run away
อา ไฟน์ อิท ฮาร์ท ทู เท็ล ยู ฮาว อา ว็อน ทู รัน อะเวย์
I understand it always makes you feel a certain way
อา อันเดอร์สแตน อิท ออลเวย์ เมค ยู ฟีล อะ เคอเชียน เวย์
I find a balance in the middle of the chaos
อา ไฟน์ อะ บาลานซ์ อิน เดอะ มิดเดิล ออฟ เดอะ โคส
Send me up, send me down, send me never demigod
เซ็น มี อัพ, เซ็น มี ดาวน์, เซ็น มี เนเวอร์ เดมิการ์ด
I remember walkin’ in the heat of the summer
อา รีเมมเบอร์ วอล์คกิน อิน เดอะ ฮีต ออฟ เดอะ ซัมเมอร์
Wide-eyed one with a mind full of wonder
ไวด์-อาย วัน วิท อะ มายน์ ฟูล ออฟ วันเดอร์
27 years and I’ve nothing to show
ทเว็นตี เซเวน เยีย แอนด์ อัฟ น็อตติง ทู โชว์
Falling from the doves to the dark of the crow
ฟอลลิง ฟรอม เดอะ โดฟ ทู เดอะ ดาร์ค ออฟ เดอะ ครอว์
Looking to the ways of the ones before me
ลุคกิง ทู เดอะ เวย์ ออฟ เดอะ วัน บีฟอร์ มี
Looking for the path of the young and lonely
ลุคกิง ฟอร์ เดอะ เพท ออฟ เดอะ ยัง แอนด์ โลนลี
I don’t want to hear about what to do, no
อา ด้อน ว็อน ทู เฮีย อะเบาท์ ว็อน ทู ดู, โน
I don’t want to do it just to do it for you
อา ด้อน ว็อน ทู ดู อิท จัส ทู ดู อิท ฟอร์ ยู

Hello, hello
เฮลโล, เฮลโล
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
เล็ท มี เทล ยู ว็อท อิท ไลค์ ทู บี อะ ซีโร, ซีโร
Let me show you what it’s like to always feel, feel
เล็ท มี โชว์ ยู ว็อท อิท ไลค์ ทู ออลเวย์ ฟีล, ฟีล
Like I’m empty and there’s nothing really real, real
ไลค์ อัม เอ็มตี แอนด์ ดีส น็อตติง เรียลลี เรียล, เรียล
I’m looking for a way out
อัม ลุคกิง ฟอร์ อะ เวย์ เอาท์

Hello, hello
เฮลโล, เฮลโล
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
เล็ท มี เทล ยู ว็อท อิท ไลค์ ทู บี อะ ซีโร, ซีโร
Let me show you what it’s like to never feel, feel
เล็ท มี โชว์ ยู ว็อท อิท ไลค์ ทู เนเวอร์ ฟีล, ฟีล
Like I’m good enough for anything that’s real, real
ไลค์ อัม กู๊ด อีนาฟ ฟอร์ เอนีติง แดท เรียล, เรียล
I’m looking for a way out
อัม ลุคกิง ฟอร์ อะ เวย์ เอาท์

Let me tell you ’bout it, well let me tell you ’bout it
เล็ท มี เท็ล ยู เบาท์ อิท, เว็ล เล็ท มี เท็ล ยู เบาท์ อิท
Maybe you’re the same as me
เมย์บี ยู เดอะ เซม แอส มี
Let me tell you ’bout it, well let me tell you ’bout it
เล็ท มี เท็ล ยู เบาท์ อิท, เว็ล เล็ท มี เท็ล ยู เบาท์ อิท
They say the truth will set you free
เดย์ เซย์ เดอะ ทรูท วิล เซ็ท ยู ฟรี

Hello, hello
เฮลโล, เฮลโล
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
เล็ท มี เทล ยู ว็อท อิท ไลค์ ทู บี อะ ซีโร, ซีโร
Let me show you what it’s like to always feel, feel
เล็ท มี โชว์ ยู ว็อท อิท ไลค์ ทู ออลเวย์ ฟีล, ฟีล
Like I’m empty and there’s nothing really real, real
ไลค์ อัม เอ็มตี แอนด์ ดีส น็อตติง เรียลลี เรียล, เรียล
I’m looking for a way out
อัม ลุคกิง ฟอร์ อะ เวย์ เอาท์

Hello, hello
เฮลโล, เฮลโล
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
เล็ท มี เทล ยู ว็อท อิท ไลค์ ทู บี อะ ซีโร, ซีโร
Let me show you what it’s like to never feel, feel
เล็ท มี โชว์ ยู ว็อท อิท ไลค์ ทู เนเวอร์ ฟีล, ฟีล
Like I’m good enough for anything that’s real, real
ไลค์ อัม กู๊ด อีนาฟ ฟอร์ เอนีติง แดท เรียล, เรียล
I’m looking for a way out
อัม ลุคกิง ฟอร์ อะ เวย์ เอาท์

 

#แปลเพลงสากล #แปลเพลงสากลใหม่ล่าสุด #TranslateSongStudio #แปลเพลง+คำอ่านไทย #แปลเพลง #เรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลง

 

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!