แปลเพลง Who We Are – Tristan Prettyman

https://translatesongstudio.com/

 

[Verse 1]
I would grant all your wishes
If you promised me a thousand kisses
I will never, love another, like you
So give me all your secrets
your fear and doubts, honey you don’t need them
I will never, find another, like you
And the airs getting thin
Where the wings meet the wind
We see it, we can feel it and we know this

คุณปราถนาสิ่งใด ฉันจะมอบให้ทุกอย่าง
หากเพียงคุณสัญญากับฉันไว้สักหนึ่งพันจูมพิต
ฉันจะไม่มีวันรักคนอื่น นอกจากคุณ
ฉะนั้นเผยความลับทั้งหมดของคุณให้ฉันฟัง
ทั้งความกลัวและความสงสัย เพราะคุณไม่จำเป็นต้องใช้พวกนั้น
ฉันจะไม่ไปมองหาใครคนอื่น นอกจากคุณ
และอากาศเริ่มน้อยนิด
ปีกทั้งสองข้างกระทบกับลม
เราเห็นมัน เราสามารถรู้ถึงมันได้ และเรารู้เรื่องนี้

[Chorus]
I believe in something more
all the days that came before
led us right to where we are
right to where we are
it’s all written in the stars
we’ve already come so far
and we can’t change who we are
ah ah who we are
ohhhhhhhh who we are
ohhhhhhhh who we are

ฉันเชื่อในบางสิ่งบางอย่างมากขึ้น
ทุกๆวันที่เกิดขึ้นมาก่อน
นำพาเราไปสู่ที่ ที่เราอยู่
ตรงที่ที่เราอยู่
ทุกๆอย่าง ถูกเขียนขึ้นโดยโชคชะตา
และเรามาไกลเหลือเกิน
เราไม่อาจเปลี่ยนแปลง ว่าเราเป็นใครได้
พวกเราเป็นใคร
พวกเราเป็นใคร
พวกเราเป็นใคร

[Verse 2]
I don’t have all the answers
but right now is all the matters
i could never, love another, like i loved you
And we don’t have to understand
fate always has the upper hand
and fate choose me and you

ฉันไม่มีทุกๆคำตอบหรอก
แต่ตอนนี้ทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องสำคัญ
ฉันไม่อาจรักใครได้อีก เหมือนอย่างที่ฉันรักคุณ
และเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจในสิ่งนั้น
เพราะโชคชะตาอยู่เหนือสิ่งอื่นใด
และโชคชะตาได้เลือกฉันและคุณ

[Chorus]
I believe in something more
all the days that came before
led us right to where we are
right to where we are
it’s all written in the stars
we’ve already come so far
and we can’t change who we are
ah ah who we are
ohhhhhhhh who we are
ohhhhhhhh who we are

ฉันเชื่อในบางสิ่งบางอย่างมากขึ้น
ทุกๆวันที่เกิดขึ้นมาก่อน
นำพาเราไปสู่ที่ ที่เราอยู่
ตรงที่ที่เราอยู่
ทุกๆอย่าง ถูกเขียนขึ้นโดยโชคชะตา
และเรามาไกลเหลือเกิน
เราไม่อาจเปลี่ยนแปลง ว่าเราเป็นใครได้
พวกเราเป็นใคร
พวกเราเป็นใคร
พวกเราเป็นใคร

[Pre-Chorus]
And the airs getting thin
Where the wings meet the wind
We see it, we can feel it and we know this

และอากาศเริ่มน้อยนิด
ปีกทั้งสองข้างกระทบกับลม
เราเห็นมัน เราสามารถรู้ถ้งมันได้ และเรารู้เรื่องนี้

[Chorus]
I believe in something more
all the days that came before
led us right to where we are
right to where we are
it’s all written in the stars
we’ve already come so far
and we can’t change who we are
ah ah who we are
ohhhhhhhh who we are
ohhhhhhhh who we are

ฉันเชื่อในบางสิ่งบางอย่างมากขึ้น
ทุกๆวันที่เกิดขึ้นมาก่อน
นำพาเราไปสู่ที่ ที่เราอยู่
ตรงที่ที่เราอยู่
ทุกๆอย่าง ถูกเขียนขึ้นโดยโชคชะตา
และเรามาไกลเหลือเกิน
เราไม่อาจเปลี่ยนแปลง ว่าเราเป็นใครได้
พวกเราเป็นใคร
พวกเราเป็นใคร
พวกเราเป็นใคร

ฉันเชื่อในบางสิ่งบางอย่างมากขึ้น,ทุกๆวันที่เกิดขึ้นมาก่อน,นำพาเราไปสู่ที่ ที่เราอยู่,ตรงที่ที่เราอยู่,ทุกๆอย่าง

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!