แปลเพลง Tough Love – Avicii ft. Agnes, Vargas & Lagola

https://translatesongstudio.com/

[Verse 1]
Weight is on me
Weight is on you
We scream and we fight
like there's nothing to lose
End of the day
Come and take my arm
There's no place I'd rather be
than in your arms
.........
ภาระที่อยู่บนตัวฉัน
ภาระที่อยู่บนตัวเธอ
เรากรีดร้อง และเราต่อสู้
เหมือนไม่มีอะไรจะเสีย
เมื่อถึงวันที่สิ้นสุดแล้ว
ก็มาเอาแขนของฉันไปด้วย
เพราะไม่มีที่ไหนที่ฉันอยากจะอยู่
มากกว่าอยู่ในอ้อมแขนของเธออีกแล้ว
.........
[Verse 2]
Weight is on you
Weight is on me
Sometimes I'm not who you want me to be
God knows I try
We stumble and we fall
There's no place I'd rather be
than in your arms
.........
ภาระที่อยู่บนตัวเธอ
ภาระที่อยู่บนตัวฉัน
ในบางครั้งฉันก็ไม่ใช่คนที่เธอต้องการให้ฉันเป็น
พระเจ้าท่านรู้ ว่าฉันได้พยายาม
เรานั้นสะดุด แล้วเราก็ล้มลง
และไม่มีที่ไหนที่ฉันอยากจะอยู่
มากกว่าอยู่ในอ้อมแขนของเธออีกแล้ว

[Chorus]
Give me tough love
And a lesson to learn
Your tough love
Is what I deserve
Sweet tough love
You're my pretty good luck charm
There's no place I'd rather be
than in your arms
.........
มอบความรักที่ยากลำบากให้แก่ฉัน
และเป็นบทเรียนในการเรียนรู้
ความรักที่ยากลำบากของเธอ
มันเป็นสิ่งที่ฉันสมควรได้รับ
ความรักที่ยากลำบากที่แสนสวยงาม
เธอเป็นคนโชคดีที่มีเสน่ห์ของฉัน
และไม่มีที่ไหนที่ฉันอยากจะอยู่
มากกว่าอยู่ในอ้อมแขนของเธออีกแล้ว
.........
[Verse 2]
Weight is on you
Weight is on me
Sometimes I'm not who you want me to be
God knows I try
We stumble and we fall
There's no place I'd rather be
than in your arms
.........
ภาระที่อยู่บนตัวเธอ
ภาระที่อยู่บนตัวฉัน
ในบางครั้งฉันก็ไม่ใช่คนที่เธอต้องการให้ฉันเป็น
พระเจ้าท่านรู้ ว่าฉันได้พยายาม
เรานั้นสะดุด แล้วเราก็ล้มลง
และไม่มีที่ไหนที่ฉันอยากจะอยู่
มากกว่าอยู่ในอ้อมแขนของเธออีกแล้ว

[Chorus]
Give me tough love
And a lesson to learn
Your tough love
Is what I deserve
Sweet tough love
You're my pretty good luck charm
There's no place I'd rather be
than in your arms
.........
มอบความรักที่ยากลำบากให้แก่ฉัน
และเป็นบทเรียนในการเรียนรู้
ความรักที่ยากลำบากของเธอ
มันเป็นสิ่งที่ฉันสมควรได้รับ
ความรักที่ยากลำบากที่แสนสวยงาม
เธอเป็นคนโชคดีที่มีเสน่ห์ของฉัน
และไม่มีที่ไหนที่ฉันอยากจะอยู่
มากกว่าอยู่ในอ้อมแขนของเธออีกแล้ว
.........
[Chorus]
Give me tough love
And a lesson to learn
Your tough love
Is what I deserve
Sweet tough love
You're my pretty good luck charm
There's no place I'd rather be
than in your arms
.........
มอบความรักที่ยากลำบากให้แก่ฉัน
และเป็นบทเรียนในการเรียนรู้
ความรักที่ยากลำบากของเธอ
มันเป็นสิ่งที่ฉันสมควรได้รับ
ความรักที่ยากลำบากที่แสนสวยงาม
เธอเป็นคนโชคดีที่มีเสน่ห์ของฉัน
และไม่มีที่ไหนที่ฉันอยากจะอยู่
มากกว่าอยู่ในอ้อมแขนของเธออีกแล้ว
.........

ไม่มีที่ไหนที่ฉันอยากจะอยู่ มากกว่าอยู่ในอ้อมแขนของเธออีกแล้ว

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!