แปลเพลง There’s No Way – Lauv ft. Julia Michaels

แปลเพลง+คำอ่าน There’s No Way – Lauv ft. Julia Michaels

https://translatesongstudio.com/

 

You touch me and it's almost like we knew
That there will be history between us two
We knew someday we would have regrets
But we just ignored them the night we met
We just danced backwards into each other
Trying to keep our feelings secretly covered
You touched me and it's almost like we knew
That there would be history

คุณสัมผัสฉัน และมันก็เกือบจะเหมือนอย่างที่เราเคยเข้าใจ
ว่ามันมีเรื่องราวเก่าๆ ระหว่างเราสองคนอยู่
เรารู้ดี ว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเสียใจ
แต่เราแค่ไม่สนใจพวกเขา ในคืนที่เราได้พบกัน
เราเพียงแค่เต้นอยู่ข้างๆกันและกัน
และพยายามปกปิดความรู้สึกของเราไว้อย่างลับๆ
คุณสัมผัสฉัน และมันก็เกือบจะเหมือนอย่างที่เราเคยเข้าใจ
ว่ามันมีเรื่องราวเก่าๆ ระหว่างเราอยู่

There's no way that it's not going there
With the way that we're looking at each other
There's no way that it's not going there
Every second with you I want another
But maybe we can hold on one sec
So we could keep this tension in check
But there's no way that it's not going there
With the way that we're looking at each other

แต่มันไม่มีทาง ที่มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว
ด้วยหนทางที่เรากำลังมองหากันและกันอยู่
มันไม่มีทาง ที่มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว
ทุกวินาทีที่อยู่กับคุณ ฉันต้องการมันอีก
แต่บางทีเราอาจจะค้างเอาไว้อีกสักวินาทีหนึ่ง
ฉะนั้น เราจึงสามารถรักษาความตึงเครียดนี้ไว้ได้นะ
แต่มันไม่มีทาง ที่มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว
ด้วยหนทางที่เรากำลังมองหากันและกันอยู่

I wish I could make the time stop
So we could forget everything and everyone
I wish that the time would line up
So we could just give in to what we want
'Cause when I got somebody, you don't
And when you got somebody, I don't
I wish that the time would line up
So we could just give in

ฉันหวังว่าฉันจะสามารถทำให้เวลานี้หยุดลง
และทำให้เราสามารถลืมทุกอย่าง และทุกคนในนี้ได้
ฉันหวังว่าฉันจะจัดการกับเวลานี้
เพื่อให้เราสามารถทำในสิ่งที่เราต้องการได้
เพราะเมื่อฉันมีใครสักคน แต่คุณไม่มี
และเมื่อคุณมีใครสักคน แต่ฉันไม่มี
ฉันหวังว่าฉันจะจัดการกับเวลาได้
เพื่อให้เราสามารถทำในสิ่งที่เราต้องการได้นะ

There's no way that it's not going there
With the way that we're looking at each other
There's no way that it's not going there
Every second with you I want another
But maybe we can hold on one sec
So we could keep this tension in check
But there's no way that it's not going there
With the way that we're looking at each other

แต่มันไม่มีทาง ที่มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว
ด้วยหนทางที่เรากำลังมองหากันและกันอยู่
มันไม่มีทาง ที่มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว
ทุกวินาทีที่อยู่กับคุณ ฉันต้องการมันอีก
แต่บางทีเราอาจจะค้างเอาไว้อีกสักวินาทีหนึ่ง
ฉะนั้น เราจึงสามารถรักษาความตึงเครียดนี้ไว้ได้นะ
แต่มันไม่มีทาง ที่มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว
ด้วยหนทางที่เรากำลังมองหากันและกันอยู่

We just danced backwards into each other
Trying to keep our feelings secretly covered
We just danced backwards into each other
Trying to keep our feelings secretly covered

เราเพียงแค่เต้นอยู่ข้างๆกันและกัน
และพยายามปกปิดความรู้สึกของเราไว้อย่างลับๆ
เราเพียงแค่เต้นอยู่ข้างๆกันและกัน
และพยายามปกปิดความรู้สึกของเราไว้อย่างลับๆ

You touch me and it's almost like we knew
That there would be history

คุณสัมผัสฉัน และมันก็เกือบจะเหมือนอย่างที่เราเคยเข้าใจ
ว่ามันมีเรื่องราวเก่าๆ ระหว่างเราอยู่

There's no way that it's not going there
With the way that we're looking at each other
There's no way that it's not going there
Every second with you I want another
But maybe we can hold on one sec
So we could keep this tension in check
But there's no way that it's not going there
With the way that we're looking at each other

แต่มันไม่มีทาง ที่มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว
ด้วยหนทางที่เรากำลังมองหากันและกันอยู่
มันไม่มีทาง ที่มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว
ทุกวินาทีที่อยู่กับคุณ ฉันต้องการมันอีก
แต่บางทีเราอาจจะค้างเอาไว้อีกสักวินาทีหนึ่ง
ฉะนั้น เราจึงสามารถรักษาความตึงเครียดนี้ไว้ได้นะ
แต่มันไม่มีทาง ที่มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว
ด้วยหนทางที่เรากำลังมองหากันและกันอยู่

We just keep on dancin' right into each other
We just keep on dancin' right into each other

เราเพียงแค่เต้นต่อไป ข้างๆกันและกัน
เราเพียงแค่เต้นต่อไป ข้างๆกันและกัน

 

You touch me and it's almost like we knew
ยู ทัช มี แอนด์ อิท ออโมส ไลค์ วี นีว
That there would be history between us two
แดท แดร์ วู๊ด บี ฮิสทอรี บีทวีน อัส ทู
We knew someday that we would have regrets
วี นีว ซัมเดย์ แดท วี วู๊ด แฮฟ รีเกร็ส
But we just ignored them the night we met
บัท วี จัส อิกนอร์ เด็ม เดอะ ไนท์ มี เม็ด

We just dance backwards into each other
วี จัส แดนซ์ แบ็คเวิร์ด อินทู อีช ออเตอร์
Trying to keep our feelings secretly covered
ทรายยิง ทู คีพ ออร์ ฟีลลิง ซีเครทลี คอฟเวอร์
You touch me and it's almost like we knew
ยู ทัช มี แอนด์ อิท ออโมส ไลค์ วี นีว
That there would be history
แดท แดร์ วู๊ด บี ฮิสทอรี

But there's no way that it's not going there
บัท แดร์ โน เวย์ แดท อิท น็อท โกอิง แดร์
With the way that we're looking at each other
วิท เดอะ เวย์ แดท วี ลุคกิง แอท อีช ออเตอร์
There's no way that it's not going there
แดร์ โน เวย์ แดท อิท น็อท โกอิง แดร์
Every second with you I want another
เอฟเวอรี เซคเคิน วิท ยู อา ว็อน อนาเตอร์
But maybe we could hold off for one sec
บัท เมย์บี วี คู๊ด โฮลด์ ออฟ ฟอร์ วัน เซ็ค
So we could keep this tension in check
โซ วี คู๊ด คีพ ดิส เท็นชัน อิน เช็ค
There's no way that it's not going there
แดร์ โน เวย์ แดท อิท น็อท โกอิง แดร์
With the way that we're looking at each other
วิท เดอะ เวย์ แดท วี ลุคกิง แอท อีช ออเตอร์

I wish I could make the time stop
อา วิช อา คู๊ด เมค เดอะ ทาม สต็อพ
So we could forget everything and everyone
โซ วี คู๊ด ฟอร์เก็ต เอฟเวอรีติง แอนด์ เอฟเวอรีวัน
I wish that the time would line up
อา วิช แดท เดอะ ทาม วู๊ด ไลน์ อัพ
So we could just give in to what we want
โซ วี คู๊ด จัส กิฟ อิน ทู ว็อท วี ว็อน

'Cause when I got somebody you don't
เคิส เว็น อา กัท ซัมบาดี ยู ด้อน
And when you got somebody I don't, mm
แอนด์ เว็น ยู กัท ซัมบาดี อา ด้อน
I wish that the time would line up
อา วิช แดท เดอะ ทาม วู๊ด ไลน์ อัพ
So we could just give in
โซ วี คู๊ด จัส กิฟ อิน

But there's no way that it's not going there
บัท แดร์ โน เวย์ แดท อิท น็อท โกอิง แดร์
With the way that we're looking at each other
วิท เดอะ เวย์ แดท วี ลุคกิง แอท อีช ออเตอร์
There's no way that it's not going there
แดร์ โน เวย์ แดท อิท น็อท โกอิง แดร์
Every second with you I want another
เอฟเวอรี เซคเคิน วิท ยู อา ว็อน อนาเตอร์
But maybe we could hold off for one sec
บัท เมย์บี วี คู๊ด โฮลด์ ออฟ ฟอร์ วัน เซ็ค
So we could keep this tension in check
โซ วี คู๊ด คีพ ดิส เท็นชัน อิน เช็ค
There's no way that it's not going there
แดร์ โน เวย์ แดท อิท น็อท โกอิง แดร์
With the way that we're looking at each other
วิท เดอะ เวย์ แดท วี ลุคกิง แอท อีช ออเตอร์

We just dance backwards into each other
วี จัส แดนซ์ แบ็คเวิร์ด อินทู อีช ออเตอร์
Trying to keep our feelings secretly covered
ทรายยิง ทู คีพ ออร์ ฟีลลิง ซีเครทลี คอฟเวอร์
We just dance backwards into each other
วี จัส แดนซ์ แบ็คเวิร์ด อินทู อีช ออเตอร์
Trying to keep our feelings secretly covered
ทรายยิง ทู คีพ ออร์ ฟีลลิง ซีเครทลี คอฟเวอร์

You touch me and it's almost like we knew
ยู ทัช มี แอนด์ อิท ออโมส ไลค์ วี นีว
That there would be history
แดท แดร์ วู๊ด บี ฮิสทอรี

But there's no way that it's not going there
บัท แดร์ โน เวย์ แดท อิท น็อท โกอิง แดร์
With the way that we're looking at each other
วิท เดอะ เวย์ แดท วี ลุคกิง แอท อีช ออเตอร์
There's no way that it's not going there
แดร์ โน เวย์ แดท อิท น็อท โกอิง แดร์
Every second with you I want another
เอฟเวอรี เซคเคิน วิท ยู อา ว็อน อนาเตอร์
But maybe we could hold off for one sec
บัท เมย์บี วี คู๊ด โฮลด์ ออฟ ฟอร์ วัน เซ็ค
So we could keep this tension in check
โซ วี คู๊ด คีพ ดิส เท็นชัน อิน เช็ค
There's no way that it's not going there
แดร์ โน เวย์ แดท อิท น็อท โกอิง แดร์
With the way that we're looking at each other
วิท เดอะ เวย์ แดท วี ลุคกิง แอท อีช ออเตอร์

We just keep on dancing
วี จัส คีพ ออน แดนซิง
Right into each other
ไรท์ อินทู อีช ออเตอร์
We just keep on dancing
วี จัส คีพ ออน แดนซิง
Right into each other
ไรท์ อินทู อีช ออเตอร์

 

#แปลเพลงสากล #แปลเพลงสากลใหม่ล่าสุด #TranslateSongStudio #แปลเพลง+คำอ่านไทย #แปลเพลง #เรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลง

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!