แปลเพลง Room to Fall – Marshmello & Flux Pavilion ft. Elohim

 

[Verse 1]
At the edge of the Earth before you jump
Before you curse the world you come from
When the sky is dark and its empty of stars
And the edge of the blade could end who you are
.........
ก่อนที่คุณจะกระโดดลงไป ยังที่สุดของขอบโลก
ก่อนที่คุณจะด่าทอ โลกใบที่เธอได้จากมา
เมื่อท้องฟ้านั้นมืดมัว และมันไร้ซึ่งดวงดาว
และที่สุดของขอบใบมีด อาจเป็นจุดจบในสิ่งที่คุณเป็น
.........
[Pre-Chorus]
If you could look down
then you got more room to fall
If you could look down
then you haven't hit the bottom at all
If you could look down
then you got more room to fall
If you could look down
then you haven't hit the bottom at all

ถ้าคุณนั้นมองลงไป
แล้วคุณนั้นมีอีกห้องหนึ่งไว้ร่วงหล่น
ถ้าคุณนั้นมองลงไป
แล้วคุณนั้นยังไม่ได้แตะถึงพื้นด้านล่าง
ถ้าคุณนั้นมองลงไป
แล้วคุณนั้นมีอีกห้องหนึ่งไว้ร่วงหล่น
ถ้าคุณนั้นมองลงไป
แล้วคุณนั้นยังไม่ได้แตะถึงพื้นด้านล่าง
.........
[Chorus]
Then you got more room to fall
Then you got more room to fall
Then you got more room to fall
.........
แล้วคุณนั้นมีอีกห้องหนึ่งไว้ร่วงหล่น
แล้วคุณนั้นมีอีกห้องหนึ่งไว้ร่วงหล่น
แล้วคุณนั้นมีอีกห้องหนึ่งไว้ร่วงหล่น

[Verse 2]
Reaching the end, the end of your rope
Eyes full of tears, drowning in hope
When your thoughts go dark
and you don't wanna know
What the future holds, you just wanna let go
.........
เอื้อมไปจนสุด และไปถึงจุดสิ้นสุดของเชือก
ดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตา จมอยู่ในความหวัง
เมื่อความคิดของคุณมืดลง
และคุณไม่อยากที่จะรับรู้
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่คุณแค่อยากจะไป
.........
[Pre-Chorus]
If you could look down
then you got more room to fall
If you could look down
then you haven't hit the bottom at all
If you could look down
then you got more room to fall
If you could look down
then you haven't hit the bottom at all

ถ้าคุณนั้นมองลงไป
แล้วคุณนั้นมีอีกห้องหนึ่งไว้ร่วงหล่น
ถ้าคุณนั้นมองลงไป
แล้วคุณนั้นยังไม่ได้แตะถึงพื้นด้านล่าง
ถ้าคุณนั้นมองลงไป
แล้วคุณนั้นมีอีกห้องหนึ่งไว้ร่วงหล่น
ถ้าคุณนั้นมองลงไป
แล้วคุณนั้นยังไม่ได้แตะถึงพื้นด้านล่าง
.........
[Chorus]
Then you got more room to fall
Then you got more room to fall
.........
แล้วคุณนั้นมีอีกห้องหนึ่งไว้ร่วงหล่น
แล้วคุณนั้นมีอีกห้องหนึ่งไว้ร่วงหล่น

[Pre-Chorus]
If you could look down
then you got more room to fall
If you could look down
then you haven't hit the bottom at all
If you could look down
then you got more room to fall
If you could look down
then you haven't hit the bottom at all
.........
ถ้าคุณนั้นมองลงไป
แล้วคุณนั้นมีอีกห้องหนึ่งไว้ร่วงหล่น
ถ้าคุณนั้นมองลงไป
แล้วคุณนั้นยังไม่ได้แตะถึงพื้นด้านล่าง
ถ้าคุณนั้นมองลงไป
แล้วคุณนั้นมีอีกห้องหนึ่งไว้ร่วงหล่น
ถ้าคุณนั้นมองลงไป
แล้วคุณนั้นยังไม่ได้แตะถึงพื้นด้านล่าง
.........

ก่อนที่คุณจะกระโดดลงไป ยังที่สุดของขอบโลก ก่อนที่คุณจะด่าทอ

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!