แปลเพลง Rescue Me – OneRepublic

[Chorus]
Would you rescue me?
Would you get my back?
Would you take my call
when I start to crack?
Would you rescue me? Ah
would you rescue me?
Would you rescue me
when I'm by myself?
When I need your love?
If I need your help?
Would you rescue me? Ah
would you rescue me?
.........
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะคอยหนุนหลังฉันไหม
เธอจะรับสายจากฉันไหม
ใตอนที่ฉันเริ่มจะแตกสลาย
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะมาหาฉันไหม
ในตอนที่ฉันอยู่ตัวคนเดียว
ในตอนที่ฉันต้องการความรักของเธอ
ถ้าฉันต้องการความช่วยเหลือของเธอ
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะมาช่วยฉันไหม
.........
[Verse 1]
We don't talk much, not anymore
Broken bottles and slammin' doors
But we still care about each other
Say we care about each other
I know life took us far away
But I still dream 'bout the good old days
When we took care of each other
We were livin' for each other
.........
เราไม่ได้คุยกันมากมาย เหมือนแต่ก่อน
ทะเลาะกันบ้าง มีปัญหากันบ้าง
แต่เราก็ยังคงใส่ใจซึ่งกันและกันอยู่
เรายังคงใส่ใจซึ่งกันและกันอยู่
ฉันรู้ว่าชีวิตพาเราห่างกันไปไกล
แต่ฉันก็ยังคงฝันถึงวันเก่าๆ ที่มีความสุข
ในตอนที่เราดูแลกันและกัน
เรานั้นมีชีวิตอยู่เพื่อกันและกัน

[Pre-Chorus]
But I start to wonder, wonder
If I'm slipping under, under
.........
แต่ฉันก็เริ่มที่จะสงสัย
ถ้าหากฉันนั้นเดินผิดทางไปล่ะ
.........
[Chorus]
Would you rescue me?
Would you get my back?
Would you take my call
when I start to crack?
Would you rescue me? Ah
would you rescue me?
Would you rescue me
when I'm by myself?
When I need your love?
If I need your help?
Would you rescue me? Ah
would you rescue me?
.........
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะคอยหนุนหลังฉันไหม
เธอจะรับสายจากฉันไหม
ใตอนที่ฉันเริ่มจะแตกสลาย
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะมาหาฉันไหม
ในตอนที่ฉันอยู่ตัวคนเดียว
ในตอนที่ฉันต้องการความรักของเธอ
ถ้าฉันต้องการความช่วยเหลือของเธอ
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะมาช่วยฉันไหม

[Verse 2]
Yeah, I miss all the times we had
Can't forget what you can't get back
And you can't find it in another
Man, time, it ain't your lover
I don't care what you thought before
I'll be there anytime you call
Don't you ever call another
No need to call another
.........
ฉันคิดถึงเวลาที่เราเคยมีให้กัน
ไม่อาจลืมในสิ่งที่หวนกลับคืนมาได้
และเธอก็ไม่อาจหาอะไรมาทดแทนได้
ทั้งผู้คน ทั้งเวลา แต่ไม่ใช่คนรักของเธอ
ฉันไม่สนว่าเธอผ่านอะไรมาบ้าง
แต่ฉันจะอยู่ตรงนั้นทุกครั้ง ที่เธอเรียกหา
เธอไม่ต้องเรียกหาใครคนอื่นหรอก
ไม่จำเป็นต้องเรียกหาคนอื่นเลย
.........
[Pre-Chorus]
And I start to wonder, wonder
If I'm slipping under, under
.........
และฉันก็เริ่มที่จะสงสัย
ถ้าหากฉันนั้นเดินผิดทางไปล่ะ

[Chorus]
Would you rescue me?
Would you get my back?
Would you take my call
when I start to crack?
Would you rescue me? Ah
would you rescue me?
Would you rescue me
when I'm by myself?
When I need your love?
If I need your help?
Would you rescue me? Ah
would you rescue me?
.........
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะคอยหนุนหลังฉันไหม
เธอจะรับสายจากฉันไหม
ใตอนที่ฉันเริ่มจะแตกสลาย
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะมาหาฉันไหม
ในตอนที่ฉันอยู่ตัวคนเดียว
ในตอนที่ฉันต้องการความรักของเธอ
ถ้าฉันต้องการความช่วยเหลือของเธอ
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะมาช่วยฉันไหม
.........
[Bridge]
Would you rescue me?
Oh, rescue me
Would you rescue me?
Oh, rescue me
เธอจะมาช่วยฉันไหม
.........
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะมาช่วยฉันไหม

[Chorus]
Would you rescue me?
Would you get my back?
Would you take my call
when I start to crack?
Would you rescue me? Ah
would you rescue me?
Would you rescue me
when I'm by myself?
When I need your love?
If I need your help?
Would you rescue me? Ah
would you rescue me?
.........
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะคอยหนุนหลังฉันไหม
เธอจะรับสายจากฉันไหม
ใตอนที่ฉันเริ่มจะแตกสลาย
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะมาหาฉันไหม
ในตอนที่ฉันอยู่ตัวคนเดียว
ในตอนที่ฉันต้องการความรักของเธอ
ถ้าฉันต้องการความช่วยเหลือของเธอ
เธอจะมาช่วยฉันไหม
เธอจะมาช่วยฉันไหม
.........

เราไม่ได้คุยกันมากมาย เหมือนแต่ก่อน ทะเลาะกันบ้าง มีปัญหากันบ้าง

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!