แปลเพลง Pray – ILLENIUM ft. Kameron Alexander

https://translatesongstudio.com/

[Verse 1]
Lay my soul out bare by the river, mmm
Let my bridges burn and deliver me, mmm
Bring my soul back from the rhythm
Of the chains that got me here
It ain’t fair, no, it ain't, mmm
.........
วางวิญญาณของฉันลงไปสู่แม่น้ำ
ปล่อยให้สะพานของฉันเผาไหม้ และส่งฉันไป
นำพาวิญญาณของฉัน กลับมาจากจังหวะดนตรี
จากโซ่ที่ทำให้ฉันมายังที่นี่
เพราะมันไม่ยุติธรรมเลย
.........
[Pre-Chorus]
Mercy, mercy, mercy
I’ve no luck with the man upstairs
Help me, help me, help me
.........
ความเมตตาทั้งหลาย
ฉันไม่มีโชคเลย กับผู้ชายที่อยู่ชั้นบนนั้น
โปรดช่วยฉันด้วย
.........
[Chorus]
Won’t you pray?
'Cause she don’t hear me like she hears you pray
So just pray for me
Won’t you pray?
'Cause I’m too far from Heaven
when I pray
So just pray for me
.........
คุณจะไม่สวดอ้อนวอนหน่อยหรือ
เพราะเธอไม่ได้ยินฉัน เหมือนที่เธอได้ยินคุณสวดอ้อนวอน
ฉะนั้น ขอเพียงสวดอ้อนวอนให้กับฉัน
คุณจะไม่สวดอ้อนวอนหน่อยหรือ
เพราะฉันนั้นอยู่ไกลจากสวรรค์มากเกินไป
เวลาที่ฉันสวดอ้อนวอน
ฉะนั้น ขอเพียงสวดอ้อนวอนให้กับฉัน

[Post-Chorus]
Oh, won't you, won't you pray for me? Yeah
Oh, won't you, won't you pray for me? Yeah
Oh, won't you, won't you pray for me? Yeah
Oh, won't you, won't you pray for me? Yeah
.........
คุณจะไม่สวดภาวนาให้ฉันหน่อยหรือ
คุณจะไม่สวดภาวนาให้ฉันหน่อยหรือ
คุณจะไม่สวดภาวนาให้ฉันหน่อยหรือ
คุณจะไม่สวดภาวนาให้ฉันหน่อยหรือ
.........
[Bridge]
Mercy, mercy, mercy
Help me, help me, help me
Mercy, mercy, mercy
Help me, help me, help me
Mercy, mercy, mercy
Help me, help me, help me
Mercy, mercy, mercy
Help me, help me, help me
Help me, help me
Help me, help me
Help me, help me
.........
ความเมตตาทั้งหลาย
โปรดช่วยฉันด้วย
ความเมตตาทั้งหลาย
โปรดช่วยฉันด้วย
ความเมตตาทั้งหลาย
โปรดช่วยฉันด้วย
ความเมตตาทั้งหลาย
โปรดช่วยฉันด้วย
โปรดช่วยฉันด้วย
โปรดช่วยฉันด้วย
โปรดช่วยฉันด้วย

[Chorus]
Won’t you pray?
'Cause she don’t hear me like she hears you pray
So just pray for me
Won’t you pray?
'Cause I’m too far from Heaven
when I pray
So just pray for me
.........
คุณจะไม่สวดอ้อนวอนหน่อยหรือ
เพราะเธอไม่ได้ยินฉัน เหมือนที่เธอได้ยินคุณสวดอ้อนวอน
ฉะนั้น ขอเพียงสวดอ้อนวอนให้กับฉัน
คุณจะไม่สวดอ้อนวอนหน่อยหรือ
เพราะฉันนั้นอยู่ไกลจากสวรรค์มากเกินไป
เวลาที่ฉันสวดอ้อนวอน
ฉะนั้น ขอเพียงสวดอ้อนวอนให้กับฉัน
.........
[Post-Chorus]
Oh, won't you, won't you pray for me? Yeah
Oh, won't you, won't you pray for me? Yeah
Oh, won't you, won't you pray for me? Yeah
Oh, won't you, won't you pray for me? Yeah
.........
คุณจะไม่สวดภาวนาให้ฉันหน่อยหรือ
คุณจะไม่สวดภาวนาให้ฉันหน่อยหรือ
คุณจะไม่สวดภาวนาให้ฉันหน่อยหรือ
คุณจะไม่สวดภาวนาให้ฉันหน่อยหรือ
.........

วางวิญญาณของฉันลงไปสู่แม่น้ำ ปล่อยให้สะพานของฉันเผาไหม้ และส่งฉันไป

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!