แปลเพลง Play – K-391, Alan Walker

 

[Verse 1]
We used to hide under the covers
Serenade each other
With careless melodies
Something buried deep inside us
The major and the minor
We're like piano keys
.........
เราเคยพากันมุดตัวอยู่ใต้ผ้าห่ม
และบรรเลงดนตรีกล่อมซึ่งกันและกัน
ด้วยท่วงทำนองที่ห่วงใยกัน
มีบางอย่างฝังลึก อยู่ในจิตใจของเรา
บันไดเสียงของเมเจอร์และไมเนอร์
เรานั้นเป็นเหมือนกับคีย์ของเปียโน
.........
[Chorus 1]
You played for me
You played for me, Oh-oh
You played for me
.........
เธอบรรเลงเพลงเพื่อฉัน
เธอบรรเลงเพลงเพื่อฉัน
เธอบรรเลงเพลงเพื่อฉัน

[Chorus 2]
I swear it, even in my sleep
I hear it like the memory
Of everything we used to be
.........
แม้ในยามที่ฉันหลับไหล
ฉันก็ได้ยินมัน เหมือนมันเป็นความทรงจำ
จากทุกสิ่งที่เราเคยเป็นมา
.........
[Chorus 3]
You played for me
You played for me
You played for me
.........
เธอบรรเลงเพลงเพื่อฉัน
เธอบรรเลงเพลงเพื่อฉัน
เธอบรรเลงเพลงเพื่อฉัน

[Verse 2]
We couldn't stop the world from turning
It was like a whirlwind
Scattered us like leaves
But I'm stuck inside a feeling
The song that never leaves
We were like a symphony
.........
เราไม่อาจหยุดโลกจากการเปลี่ยนแปลงได้
มันเป็นเหมือนกับลมกรด
มันพัดพาเราให้ห่างกัน เหมือนกับใบไม้
แต่ฉันติดอยู่ในความรู้สึกนั้น
กับเพลงที่ไม่เคยหายไปไหน
และเราเป็นเหมือนจังหวะดนตรี
.........
[Chorus 1]
You played for me
You played for me, Oh-oh
You played for me
.........
เธอบรรเลงเพลงเพื่อฉัน
เธอบรรเลงเพลงเพื่อฉัน
เธอบรรเลงเพลงเพื่อฉัน

[Chorus 2]
I swear it, even in my sleep
I hear it like the memory
Of everything we used to be
.........
แม้ในยามที่ฉันหลับไหล
ฉันก็ได้ยินมัน เหมือนมันเป็นความทรงจำ
จากทุกสิ่งที่เราเคยเป็นมา
.........
[Chorus 3]
You played for me
You played for me
You played for me
.........
เธอบรรเลงเพลงเพื่อฉัน
เธอบรรเลงเพลงเพื่อฉัน
เธอบรรเลงเพลงเพื่อฉัน

[Outro]
You and me
You and me
You and me
You and me
You and me
You played for me
.........
เธอและฉัน
เธอและฉัน
เธอและฉัน
เธอและฉัน
เธอและฉัน
เธอบรรเลงเพลงเพื่อฉัน
.........
[Verse 3]
I swear it, even in my sleep
I hear it like the memory
Of everything we used to be
You played for me
.........
แม้ในยามที่ฉันหลับไหล
ฉันก็ได้ยินมัน เหมือนมันเป็นความทรงจำ
จากทุกสิ่งที่เราเคยเป็นมา
เธอบรรเลงเพลงเพื่อฉัน
.........

เราเคยพากันมุดตัวอยู่ใต้ผ้าห่ม และบรรเลงดนตรีกล่อมซึ่งกันและกัน ด้วยท่วงทำนองที่ห่วงใยกัน

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!