แปลเพลง Outta My Head – Khalid & John Mayer

https://translatesongstudio.com/

[Verse 1]
I'm here outside when you’re ready
Bring out the shots and confetti
I'll take you home if you love me, yeah
Just promise you won’t forget me, no
........
ฉันรออยู่ข้างนอกนะ เมื่อเธอพร้อม
ออกมาถ่ายรูป แล้วมาโยนลูกปาซิ
ฉันจะพาเธอกลับบ้าน ถ้าเธอรักฉันนะ
แค่เธอสัญญา ว่าเธอจะไม่ลืมฉันก็พอ
........
[Chorus]
'Cause the days get better
when you're here
so I gotta keep you near
Goin' crazy
and I just can't get you outta my head
Love is in the atmosphere
you can feel it in the air
Gettin' hazy
and I just can't get you outta my head
........
เพราะทุกๆวันจะดีกว่าเดิม
เมื่อมีเธออยู่ด้วย
ฉะนั้น ฉันเลยอยากให้เธอมาอยู่ใกล้ๆ
ฉันกำลังจะบ้าตายอยู่แล้ว
และฉันไม่อาจเลิกคิดถึงเธอได้
ความรักนั้นอยู่ในบรรยากาศ
เธอสามารถรู้สึกถึงมันได้ในอากาศ
และมันเริ่มมืดมัว
และฉันไม่อาจเลิกคิดถึงเธอได้เลย

[Post-Chorus]
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Just can't get you outta my head
........
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฉันไม่อาจเลิกคิดถึงเธอได้เลย
........
[Verse 2]
You locked the door and it’s raining
But baby, I’m not complaining, no
We hit the road and we're racin’ yeah
You make me super impatient
Can you feel the tension?
You've got my attention
I know we're just friends
but I'd rather be together instead, yeah
........
เธอนั้นล็อคประตูไว้ และฝนก็กำลังตกลงมา
แต่ที่รัก ฉันไม่ได้กล่าวหาเธอนะ
เราวิ่งไปตามถนน และเรากำลังเร่งความเร็ว
เธอนั้นทำให้ฉันหมดความอดทน
เธอรู้สึกถึงความตึงเครียดนี้ไหม
เธออยู่ในความสนใจของฉัน
ฉันรู้ว่าเราเป็นแค่เพื่อนกัน
แต่ฉันอยากอยู่ด้วยกันกับเธอไง

[Chorus]
'Cause the days get better
when you're here
so I gotta keep you near
Goin' crazy
and I just can't get you outta my head
Love is in the atmosphere
you can feel it in the air
Gettin' hazy
and I just can't get you outta my head
........
เพราะทุกๆวันจะดีกว่าเดิม
เมื่อมีเธออยู่ด้วย
ฉะนั้น ฉันเลยอยากให้เธอมาอยู่ใกล้ๆ
ฉันกำลังจะบ้าตายอยู่แล้ว
และฉันไม่อาจเลิกคิดถึงเธอได้
ความรักนั้นอยู่ในบรรยากาศ
เธอสามารถรู้สึกถึงมันได้ในอากาศ
และมันเริ่มมืดมัว
และฉันไม่อาจเลิกคิดถึงเธอได้เลย
........
[Post-Chorus]
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Just can't get you outta my head
........
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฉันไม่อาจเลิกคิดถึงเธอได้เลย

[Bridge]
Can't get you outta my head
My head, my head
My head, my head
My head, my head
My head, my head
Can't get you outta my head
My head, my head
My head, my head
Can't get you outta my
........
ฉันไม่อาจเลิกคิดถึงเธอได้
เธอติดอยู่ในหัวของฉัน
เธอติดอยู่ในหัวของฉัน
เธอติดอยู่ในหัวของฉัน
เธอติดอยู่ในหัวของฉัน
ฉันไม่อาจเลิกคิดถึงเธอได้
เธอติดอยู่ในหัวของฉัน
เธอติดอยู่ในหัวของฉัน
ฉันไม่อาจเลิกคิดถึงเธอได้
........
[Post-Chorus]
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Ooh-woah, ooh-woah
Just can't get you outta my head
........
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฮู-โว, ฮู-โว
ฉันไม่อาจเลิกคิดถึงเธอได้เลย

เพราะทุกๆวันจะดีกว่าเดิม เมื่อมีเธออยู่ด้วย ฉะนั้น ฉันเลยอยากให้เธอมาอยู่ใกล้ๆ

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!