แปลเพลง One – Axel Johansson

https://translatesongstudio.com/

[Chorus]
You’re in my head
You’re in my mind
you’re the only one
you’re the only one
I lost my breath
I lost my mind
you’re the only one
you’re the only one
the only one I want
ah ah
the only one I want
ah ah

คุณวนเวียนอยู่ในหัวของฉัน
คุณวนเวียนอยู่ในจิตใจของฉัน
เป็นคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น
คุณเพียงคนเดียวเท่านั้น
ฉันสูญเสียลมหายใจของตัวเอง
ฉันสูญเสียจิตใจของฉัน
เป็นคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น
คุณเพียงคนเดียวเท่านั้น
คุณคนเดียวเท่านั้น ที่ฉันต้องการ
คนเดียวเท่านั้น ที่ฉันต้องการ

[Chorus]
You’re in my head
You’re in my mind
you’re the only one
you’re the only one
I lost my breath
I lost my mind
you’re the only one
you’re the only one

คุณวนเวียนอยู่ในหัวของฉัน
คุณวนเวียนอยู่ในจิตใจของฉัน
เป็นคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น
คุณเพียงคนเดียวเท่านั้น
ฉันสูญเสียลมหายใจของตัวเอง
ฉันสูญเสียจิตใจของฉัน
เป็นคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น
คุณเพียงคนเดียวเท่านั้น

[Chorus]
You’re in my head
You’re in my mind
you’re the only one
you’re the only one
I lost my breath
I lost my mind
you’re the only one
you’re the only one
the only one I want
ah ah
the only one I want
ah ah

คุณวนเวียนอยู่ในหัวของฉัน
คุณวนเวียนอยู่ในจิตใจของฉัน
เป็นคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น
คุณเพียงคนเดียวเท่านั้น
ฉันสูญเสียลมหายใจของตัวเอง
ฉันสูญเสียจิตใจของฉัน
เป็นคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น
คุณเพียงคนเดียวเท่านั้น
คุณคนเดียวเท่านั้น ที่ฉันต้องการ
คนเดียวเท่านั้น ที่ฉันต้องการ

[Chorus]
You’re in my head
You’re in my mind
you’re the only one
you’re the only one
I lost my breath
I lost my mind
you’re the only one
you’re the only one
the only one I want
ah ah
the only one I want

คุณวนเวียนอยู่ในหัวของฉัน
คุณวนเวียนอยู่ในจิตใจของฉัน
เป็นคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น
คุณเพียงคนเดียวเท่านั้น
ฉันสูญเสียลมหายใจของตัวเอง
ฉันสูญเสียจิตใจของฉัน
เป็นคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น
คุณเพียงคนเดียวเท่านั้น
คุณคนเดียวเท่านั้น ที่ฉันต้องการ
คนเดียวเท่านั้น ที่ฉันต้องการ

คุณวนเวียนอยู่ในหัวของฉัน,คุณวนเวียนอยู่ในจิตใจของฉัน,เป็นคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น,คุณเพียงคนเดียวเท่านั้น

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!