แปลเพลง Never Be – Marin Hoxha

https://translatesongstudio.com/

[Verse 1]
You’re the melody in my head
That I cannot forget
You’re the only air I can breathe
And I’m standing on the edge

คุณเป็นทำนองในหัวของฉัน
ที่ฉันไม่สามารถลืมได้
คุณเป็นอากาศเดียว ที่ฉันใช้หายใจ
และฉันกำลังยืนอยู่สุดขอบแล้ว

[Pre-Chorus]
No, you’ll never be alone
You’ll never be alone
You’ll never be alone
You’ll never be alone

และคุณไม่ได้อยู่โดดเดียว
คุณจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย
คุณจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย
คุณจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย

[Chorus]
I believe in you and me
I believe in you and me
You’ll never be alone
You’ll never be alone

ฉันเชื่อในตัวคุณและฉัน
ฉันเชื่อในตัวคุณและฉัน
และคุณไม่ได้อยู่โดดเดียว
คุณจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย

[Verse 1]
You’re the melody in my head
That I cannot forget
You’re the only air I can breathe
And I’m standing on the edge

คุณเป็นทำนองในหัวของฉัน
ที่ฉันไม่สามารถลืมได้
คุณเป็นอากาศเดียว ที่ฉันใช้หายใจ
และฉันกำลังยืนอยู่สุดขอบแล้ว

[Pre-Chorus]
No, you’ll never be alone
You’ll never be alone
You’ll never be alone
You’ll never be alone

และคุณไม่ได้อยู่โดดเดียว
คุณจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย
คุณจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย
คุณจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย

[Chorus]
I believe in you and me
I believe in you and me
You’ll never be alone
You’ll never be alone
You’ll never be alone

ฉันเชื่อในตัวคุณและฉัน
ฉันเชื่อในตัวคุณและฉัน
และคุณไม่ได้อยู่โดดเดียว
คุณจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย
คุณจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย

คุณเป็นทำนองในหัวของฉัน ที่ฉันไม่สามารถลืมได้

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!