แปลเพลง Moody – Savannah Sgro

https://translatesongstudio.com/

[Verse 1]
i put it all on you
but you know that i don't mean to
i do a damn good job
of snapping when you ask whats wrong
.......
ฉันเอาทุกเรื่องมาลงที่เธอ
แต่เธอก็รู้ ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจ
ฉันทำเรื่องแย่ๆได้ดีมาก
โดยการตะคอกใส่ เวลาที่เธอถามว่ามีอะไรผิดปกติ
.......
[Verse 2]
i put it all on you
but you know that i don't mean to
don’t know how you haven't run off
you’re a saint you always stay calm
.......
ฉันเอาทุกเรื่องมาลงที่เธอ
แต่เธอก็รู้ ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจ
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม เธอถึงยังไม่ทิ้งฉันไป
เธอเป็นนักบุญที่สงบสติอารมณ์อยู่เสมอ
.......
[Chorus]
even when I'm moody
you know how to see through me
you're so good to me, yeah, yeah
when i start to lose me
yeah you know how to soothe me
you're so good to me, yeah, yeah
even when I'm down
i know i can count on you
to bring me back around
baby you're so good to me
even when I, even when I'm moody
even when I, even when I'm moody
.......
แม้ในเวลาที่ฉันอารมณ์เสีย
เธอก็ดูฉันออกอยู่เสมอ
เธอช่างดีกับฉันเหลือเกิน
เวลาที่ฉันเริ่มสูญเสียความเป็นตัวเองไป
เธอก็รู้วิธีที่จะปลอบประโลมฉัน
เธอช่างดีกับฉันเหลือเกิน
แม้ในเวลาที่ฉันเสียใจ
ฉันรู้ว่าฉันสามารถไว้ใจเธอ
เธอจะนำฉันกลับมาจากความเศร้าได้
ที่รัก เธอช่างดีกับฉันเหลือเกิน
แม้กระทั่งในตอนที่ฉันอารมณ์เสีย
แม้กระทั่งในตอนที่ฉันอารมณ์เสีย

[Verse 3]
i put it all on you
i know it isn't fair to do
yeah sometimes I'm just starting fights
and don't even have a reason why
.......
ฉันเอาทุกเรื่องมาลงที่เธอ
ฉันรู้ว่ามันไม่ยุติธรรมเลย ที่ทำแบบนั้น
บางครั้งฉันก็เริ่มที่จะชวนทะเละ
และไม่มีแม้กระทั่งเหตุผลว่าทำไม
.......
[Verse 4]
i put it all on you
i know it isn't fair to do
don’t know how you haven't run off
you’re a saint you always stay calm
.......
ฉันเอาทุกเรื่องมาลงที่เธอ
ฉันรู้ว่ามันไม่ยุติธรรมเลย ที่ทำแบบนั้น
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม เธอถึงยังไม่ทิ้งฉันไป
เธอเป็นนักบุญที่สงบสติอารมณ์อยู่เสมอ
.......
[Chorus]
even when I'm moody
you know how to see through me
you're so good to me, yeah, yeah
when i start to lose me
yeah you know how to soothe me
you're so good to me, yeah, yeah
even when I'm down
i know i can count on you
to bring me back around
baby you're so good to me
even when I, even when I'm moody
even when I, even when I'm moody
.......
แม้ในเวลาที่ฉันอารมณ์เสีย
เธอก็ดูฉันออกอยู่เสมอ
เธอช่างดีกับฉันเหลือเกิน
เวลาที่ฉันเริ่มสูญเสียความเป็นตัวเองไป
เธอก็รู้วิธีที่จะปลอบประโลมฉัน
เธอช่างดีกับฉันเหลือเกิน
แม้ในเวลาที่ฉันเสียใจ
ฉันรู้ว่าฉันสามารถไว้ใจเธอ
เธอจะนำฉันกลับมาจากความเศร้าได้
ที่รัก เธอช่างดีกับฉันเหลือเกิน
แม้กระทั่งในตอนที่ฉันอารมณ์เสีย
แม้กระทั่งในตอนที่ฉันอารมณ์เสีย

[Drop]
moody, moody, moody, yeah
moody, moody, moody, yeah
.......
คนเจ้าอารมณ์
คนเจ้าอารมณ์
.......
[Outro]
even when i don't deserve you
even when i hurt you
.......
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่คู่ควรกับเธอก็ตาม
ถึงแม้ว่าฉันจะทำร้ายเธอก็ตาม
.......
[Chorus]
even when I'm moody
you know how to see through me
you're so good to me, yeah, yeah
when i start to lose me
yeah you know how to soothe me
you're so good to me, yeah, yeah
even when I'm down
i know i can count on you
to bring me back around
baby you're so good to me
even when I, even when I'm moody
even when I, even when I'm moody
.......
แม้ในเวลาที่ฉันอารมณ์เสีย
เธอก็ดูฉันออกอยู่เสมอ
เธอช่างดีกับฉันเหลือเกิน
เวลาที่ฉันเริ่มสูญเสียความเป็นตัวเองไป
เธอก็รู้วิธีที่จะปลอบประโลมฉัน
เธอช่างดีกับฉันเหลือเกิน
แม้ในเวลาที่ฉันเสียใจ
ฉันรู้ว่าฉันสามารถไว้ใจเธอ
เธอจะนำฉันกลับมาจากความเศร้าได้
ที่รัก เธอช่างดีกับฉันเหลือเกิน
แม้กระทั่งในตอนที่ฉันอารมณ์เสีย
แม้กระทั่งในตอนที่ฉันอารมณ์เสีย

[Drop]
moody, moody, moody, yeah
moody, moody, moody, yeah
.......
คนเจ้าอารมณ์
คนเจ้าอารมณ์
.......

ที่รัก เธอช่างดีกับฉันเหลือเกิน แม้ในตอนที่ฉันอารมณ์เสีย

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!