แปลเพลง Miracles – Axel Johansson ft. Tina Stachowiak

https://translatesongstudio.com/

[Verse 1]
Should I take one more step?
Should I wait and regret?
Fall behind and live half alive?
Should I leap off the edge?
Breathing in, hold my breath
Take a dive, dive into the light
.........
ฉันควรจะก้าวต่อไปอีกขั้นหรือไม่
หรือว่าฉันควรจะรอ แล้วก็นั่งเสียใจ
ผิดหวังอยู่ข้างหลัง และมีชีวิตอยู่แค่ครึ่งเดียว
ฉันควรกระโดดออกจากจุดสิ้นสุดนี้หรือไม่
หายใจเข้า แล้วก็กลั้นลมหายใจเอาไว้
และดำดิ่ง ลงไปในแสงสว่าง
.........
[Chorus]
Because I believe in something more
More than miracles, more than miracles
Oh, I believe in something more
More than miracles, more than miracles
.........
เพราะว่าฉันเชื่อในบางสิ่ง
บางสิ่งที่มากกว่าคำว่าปาฏิหาริย์
ฉันเชื่อในบางสิ่ง
บางสิ่งที่มากกว่าคำว่าปาฏิหาริย์

[Post-Chorus]
I need you now
'Cause it's merely only you and me
I need you now
'Cause it's merely only you and me
I need you now
.........
และตอนนี้ ฉันต้องการเธอ
เพราะมันเป็นแค่เธอและฉันเท่านั้น
ฉันต้องการเธอในตอนนี้
เพราะมันเป็นแค่เธอและฉันเท่านั้น
ฉันต้องการเธอในตอนนี้
.........
[Verse 2]
Should I find my own way?
Should I stop, hit the brakes?
Keep in line and live half alive?
Should I force playing safe?
Should I fight, seize the day?
Take dive, dive into the night
.........
ฉันควรหาหนทางของตัวเองหรือไม่
ฉันควรหยุด และเหยียบเบรคไหม
แล้วอยู่ในเส้นทาง ที่มีชีวิตอยู่แค่ครึ่งเดียว
ฉันควรเล่นอย่างปลอดภัยหรือไม่
ฉันควรจะสู้ แล้วไขว้คว้ามันไว้ไหม
แล้วดำดิ่ง ลงไปในความมืด

[Chorus]
Because I believe in something more
More than miracles, more than miracles
Oh, I believe in something more
More than miracles, more than miracles
.........
เพราะว่าฉันเชื่อในบางสิ่ง
บางสิ่งที่มากกว่าคำว่าปาฏิหาริย์
ฉันเชื่อในบางสิ่ง
บางสิ่งที่มากกว่าคำว่าปาฏิหาริย์
.........
[Post-Chorus]
I need you now
'Cause it's merely only you and me
I need you now
'Cause it's merely only you and me
I need you now
.........
และตอนนี้ ฉันต้องการเธอ
เพราะมันเป็นแค่เธอและฉันเท่านั้น
ฉันต้องการเธอในตอนนี้
เพราะมันเป็นแค่เธอและฉันเท่านั้น
ฉันต้องการเธอในตอนนี้

[Bridge]
I need you now
I need you now
.........
ฉันต้องการเธอในตอนนี้
ฉันต้องการเธอในตอนนี้
.........
[Chorus]
Because I believe in something more
More than miracles, more than miracles
Oh, I believe in something more
More than miracles, more than miracles
.........
เพราะว่าฉันเชื่อในบางสิ่ง
บางสิ่งที่มากกว่าคำว่าปาฏิหาริย์
ฉันเชื่อในบางสิ่ง
บางสิ่งที่มากกว่าคำว่าปาฏิหาริย์

[Post-Chorus]
I need you now
(Need your love, I need your love)
'Cause it's merely only you and me
I need you now
(Need your love, I need your love)
'Cause it's merely only you and me
I need you now
.........
ฉันต้องการเธอในตอนนี้
ฉันต้องการความรักของเธอ
เพราะมันเป็นแค่เธอและฉันเท่านั้น
ฉันต้องการเธอในตอนนี้
ฉันต้องการความรักของเธอ
เพราะมันเป็นแค่เธอและฉันเท่านั้น
ฉันต้องการเธอในตอนนี้
.........

เพราะมันเป็นแค่เธอและฉันเท่านั้น ฉันต้องการเธอในตอนนี้

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!