แปลเพลง Mess – Chelsea Cutler

https://translatesongstudio.com/

[Verse 1]
I'm a mess
I’ve been a mess for months
I know it's real
I've been doing anything
I can to numb how it feels

ชีวิตฉันวุ่นวายไปหมด
มันวุ่นวายมาหลายเดือนแล้ว
ฉันรู้ว่ามันคือเรื่องจริง
ฉันได้แต่ทำในสิ่ง
ที่สามารถทำให้ฉันไม่รู้สึกถึงมันได้

[Pre Chorus]
And I know that putting all this liquor
in my body
Won’t exonerate me
from the guilt that haunts me
No, there's nothing in the world
that's gonna stop me
Still I wait for you
And I know

และฉันรู้ ว่าการเทเหล้าทั้งหมดนี้
ลงไปในร่างกาย
ก็ไม่อาจทำให้ฉันหลุดพ้น
จากความรู้สึกผิดนี้ไปได้
ไม่มีอะไรในโลกใบนี้ ที่จะหยุดฉันได้
ฉันยังคงรอคอยเธออยู่
และฉันรู้ว่า

[Chorus]
It's late and I wanna go home
But I'm scared of how quiet
it'll be without you
I hate taking off my own clothes
Getting in my own bed
Spinning thoughts about you
It's late and I'm waiting behind
For the drugs to kick in
And erase my body
I hate how it’s all in my head
Smoking your cigarettes
Thinking you could still want me

มันสายไปแล้ว และฉันอยากจะกลับบ้าน
แต่ว่าฉันกลัวความเงียบ
กับการที่อยู่โดยไม่มีเธอ
ฉันเกลียดการถอดเสื้อผ้าออกเอง
แล้วนอนอยู่บนเตียงของตัวเอง
แล้วก็คิดวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องของคุณ
มันสายไปแล้ว และฉันยังคงรอคอย
ให้ยาที่กินเข้าไปนั้นออกฤทธิ์
และลบสิ่งที่อยู่ในร่างกายออกไปให้หมด
เพราะฉันเกลียด ที่มันอยู่ในหัวของฉัน
ได้แต่สูบบุหรี่ของคุณ
และคิดว่าคุณยังคงต้องการฉันอยู่

[Verse 2]
I’m a mess
I've been a mess for months
I know it’s true
I look for validation
from anybody that's not you, yeah

ชีวิตฉันวุ่นวายไปหมด
มันวุ่นวายมาหลายเดือนแล้ว
ฉันรู้ว่ามันคือความจริง
ฉันมองหาเหตุผลที่ถูกต้อง
จากใครคนอื่นที่ไม่ใช่คุณ

[Pre Chorus]
And I know that putting all this liquor
in my body
Won’t exonerate me
from the guilt that haunts me
No, there's nothing in the world
that's gonna stop me
Still I wait for you
And I know

และฉันรู้ ว่าการเทเหล้าทั้งหมดนี้
ลงไปในร่างกาย
ก็ไม่อาจทำให้ฉันหลุดพ้น
จากความรู้สึกผิดนี้ไปได้
ไม่มีอะไรในโลกใบนี้ ที่จะหยุดฉันได้
ฉันยังคงรอคอยเธออยู่
และฉันรู้ว่า

[Chorus]
It's late and I wanna go home
But I'm scared of how quiet
it'll be without you
I hate taking off my own clothes
Getting in my own bed
Spinning thoughts about you
It's late and I'm waiting behind
For the drugs to kick in
And erase my body
I hate how it’s all in my head
Smoking your cigarettes
Thinking you could still want me

มันสายไปแล้ว และฉันอยากจะกลับบ้าน
แต่ว่าฉันกลัวความเงียบ
กับการที่อยู่โดยไม่มีเธอ
ฉันเกลียดการถอดเสื้อผ้าออกเอง
แล้วนอนอยู่บนเตียงของตัวเอง
แล้วก็คิดวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องของคุณ
มันสายไปแล้ว และฉันยังคงรอคอย
ให้ยาที่กินเข้าไปนั้นออกฤทธิ์
และลบสิ่งที่อยู่ในร่างกายออกไปให้หมด
เพราะฉันเกลียด ที่มันอยู่ในหัวของฉัน
ได้แต่สูบบุหรี่ของคุณ
และคิดว่าคุณยังคงต้องการฉันอยู่

[End]
It's late and I'm waiting behind
For the drugs to kick in
And erase my body
I hate how it’s all in my head
Smoking your cigarettes
Thinking you could still want me

มันสายไปแล้ว และฉันยังคงรอคอย
ให้ยาที่กินเข้าไปนั้นออกฤทธิ์
และลบสิ่งที่อยู่ในร่างกายออกไปให้หมด
เพราะฉันเกลียด ที่มันอยู่ในหัวของฉัน
ได้แต่สูบบุหรี่ของคุณ
และคิดว่าคุณยังคงต้องการฉันอยู่

มันสายไปแล้ว และฉันอยากจะกลับบ้าน,แต่ว่าฉันกลัวความเงียบ,กับการที่อยู่โดยไม่มีเธอ,ฉันเกลียดการถอดเสื้อผ้าออกเอง

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!