แปลเพลง Memories – Maroon 5

[Chorus]
Here's to the ones that we got
Cheers to the wish you were here, but you're not
'Cause the drinks bringback all the memories
Of everything we've been through
Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories
And the memories bring back, memories bring back you

แก้วนี้ดื่มให้กับคนที่เราเคยมีเขาอยู่
แก้วนี้ดื่มเพื่อหวังว่าเธอจะอยู่ที่ข้างๆ แต่เธอกลับไม่ได้อยู่
เพราะเมื่อดื่มแล้วมันทำให้ฉันจำเรื่องราวต่างๆ
ที่เราเคยเผชิญมาด้วยกันได้
แก้วนี้ดื่มอวยพรให้กับคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้
แก้วนี้ดื่มอวยพรให้กับคนที่จากเราไประหว่างทาง
เพราะเมื่อดื่มแล้วมันทำให้ฉันจำเรื่องราวต่างๆ ได้
และความทรงจำทั้งหลาย ก็ทำให้ฉันหวนคิดถึงเธอ

[Verse 1]
There's a time that I remember, when I did not know no pain
When I believed in forever, and everything would stay the same
Now my heart feel like December when somebody say your name
'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah

มีบางครั้งที่ฉันหวนคิดถึง เวลาที่ฉันทำเป็นไม่รู้จักความเจ็บปวด
เวลาที่ฉันเชื่อในคำว่าตลอดไป และทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิม
ตอนนี้หัวใจฉันรู้สึกเหน็บหนาว เมื่อมีคนพูดถึงชื่อของเธอ
เพราะฉันไม่อาจเอื้อมมือไปถึงเธอได้ แต่ฉันรู้ว่าสักวันหนึ่งฉันจะทำได้

[Pre-Chorus]
Everybody hurts sometimes
Everybody hurts someday, ayy-ayy
But everything gon' be alright
Go and raise a glass and say, ayy

ทุกคนเจ็บบ้างบางครั้ง
ทุกคนเจ็บบ้างบางวัน
แต่ทุกอย่างมันจะเรียบร้อยดี
ไปยกแก้วดื่มแล้วพูดว่า

[Chorus]
Here's to the ones that we got
Cheers to the wish you were here, but you're not
'Cause the drinks bringback all the memories
Of everything we've been through
Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories
And the memories bring back, memories bring back you

แก้วนี้ดื่มให้กับคนที่เราเคยมีเขาอยู่
แก้วนี้ดื่มเพื่อหวังว่าเธอจะอยู่ที่ข้างๆ แต่เธอกลับไม่ได้อยู่
เพราะเมื่อดื่มแล้วมันทำให้ฉันจำเรื่องราวต่างๆ
ที่เราเคยเผชิญมาด้วยกันได้
แก้วนี้ดื่มอวยพรให้กับคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้
แก้วนี้ดื่มอวยพรให้กับคนที่จากเราไประหว่างทาง
เพราะเมื่อดื่มแล้วมันทำให้ฉันจำเรื่องราวต่างๆ ได้
และความทรงจำทั้งหลาย ก็ทำให้ฉันหวนคิดถึงเธอ

[Post-Chorus]
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Memories bring back, memories bring back you

ดู-ดู, ดู-ดู-ดู-ดู
ดู-ดู-ดู-ดู, ดู-ดู-ดู-ดู
ดู-ดู-ดู-ดู, ดู-ดู-ดู-ดู
ความทรงจำทั้งหลาย ก็ทำให้ฉันหวนคิดถึงเธอ

[Verse 2]
There's a time that I remember when I never felt so lost
When I felt all of the hatred was too powerful to stop
Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark
I'll carry these torches for ya that you know I'll never drop, yeah

มีบางครั้งที่ฉันหวนคิดถึง เวลาที่ฉันไม่เคยรู้สึกถึงการสูญเสีย
เวลาที่ฉันรู้สึกถึงความเกลียดชัง มันมีพลังเกินกว่าที่จะหยุด
ตอนนี้หัวใจของฉันเหมือนเป็นถ่านที่ยังไม่มอด และมันก็สว่างขึ้นในความมืด
แต่ฉันจะแบกคบเพลิงเหล่านี้ไว้ เพื่อที่เธอจะได้รู้ว่าฉันจะไม่มีวันดับลง

[Pre-Chorus]
Everybody hurts sometimes
Everybody hurts someday, ayy-ayy
But everything gon' be alright
Go and raise a glass and say, ayy

ทุกคนเจ็บบ้างบางครั้ง
ทุกคนเจ็บบ้างบางวัน
แต่ทุกอย่างมันจะเรียบร้อยดี
ไปยกแก้วดื่มแล้วพูดว่า

[Chorus]
Here's to the ones that we got
Cheers to the wish you were here, but you're not
'Cause the drinks bringback all the memories
Of everything we've been through
Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories
And the memories bring back, memories bring back you

แก้วนี้ดื่มให้กับคนที่เราเคยมีเขาอยู่
แก้วนี้ดื่มเพื่อหวังว่าเธอจะอยู่ที่ข้างๆ แต่เธอกลับไม่ได้อยู่
เพราะเมื่อดื่มแล้วมันทำให้ฉันจำเรื่องราวต่างๆ
ที่เราเคยเผชิญมาด้วยกันได้
แก้วนี้ดื่มอวยพรให้กับคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้
แก้วนี้ดื่มอวยพรให้กับคนที่จากเราไประหว่างทาง
เพราะเมื่อดื่มแล้วมันทำให้ฉันจำเรื่องราวต่างๆ ได้
และความทรงจำทั้งหลาย ก็ทำให้ฉันหวนคิดถึงเธอ

[Post-Chorus]
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Memories bring back, memories bring back you
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Memories bring back, memories bring back you

ดู-ดู, ดู-ดู-ดู-ดู
ดู-ดู-ดู-ดู, ดู-ดู-ดู-ดู
ดู-ดู-ดู-ดู, ดู-ดู-ดู-ดู
และความทรงจำทั้งหลาย ก็ทำให้ฉันหวนคิดถึงเธอ
ดู-ดู, ดู-ดู-ดู-ดู
ดู-ดู-ดู-ดู, ดู-ดู-ดู-ดู
ดู-ดู-ดู-ดู, ดู-ดู-ดู-ดู
และความทรงจำทั้งหลาย ก็ทำให้ฉันหวนคิดถึงเธอ

[Outro]
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no
Memories bring back, memories bring back you

เย, เย, เย
เย, เย, เย, เย, เย, โน, โน
และความทรงจำทั้งหลาย ก็ทำให้ฉันหวนคิดถึงเธอ

แก้วนี้ดื่มให้กับคนที่เราเคยมีเขาอยู่ แก้วนี้ดื่มเพื่อหวังว่าเธอจะอยู่ที่ข้างๆ แต่เธอกลับไม่ได้อยู่

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!