แปลเพลง In Too Deep – Why Don’t We

แปลเพลง+คำอ่าน In Too Deep – Why Don’t We

https://translatesongstudio.com/

 

Used to be scared of the ocean
'Cause I didn't know how to swim
I took one sip of your potion
Now I'm just divin' right in

เคยกลัวทะเล และมหาสมุทรนะ
เพราะฉันไม่รู้ว่าจะแหวกว่ายอย่างไร
ฉันจิบยาพิษของคุณไปหนึ่งครั้ง
แล้วตอนนี้ฉันก็ได้ดำดิ่งเข้าไปแล้ว

I heard your siren's call
It was beautiful
I am drowning
But, please don't save me

ฉันได้ยินเสียงไซเรนของคุณ
มันชั่งสวยงาม มันชั่งไพเราะ
และฉันก็กำลังจะจมลงไป
แต่ได้โปรดอย่าช่วยฉันเลย

I'm in too deep
Can't touch the bottom with my feet
Don't know what you did to me
I can't breathe but I'm living
I'm in too deep
Can't touch the bottom with my feet
Don't know what you did to me
I can't breathe but I'm living

เพราะว่าฉันอยู่ลึกเกินไปแล้วละ
จนไม่สามารถสัมผัสกับฝ่าเท้าของตัวเองได้
ไม่รู้เลยว่าคุณทำอะไรกับฉันกันนะ
ฉันนั้นหายใจไม่ออก แต่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่
ฉันอยู่ลึกเกินไปแล้วละ
จนไม่สามารถสัมผัสกับฝ่าเท้าของตัวเองได้
ไม่รู้เลยว่าคุณทำอะไรกับฉันกันนะ
ฉันนั้นหายใจไม่ออก แต่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่

I'm in too deep
Ah ooh-ah-ooh-ooh
Ah ooh-ah-ooh-ooh
I'm in too deep
Ah ooh-ah-ooh-ooh

ฉันถลำลึกเกินไปแล้ว
ฉันถลำลึกเกินไปแล้ว

Treasure chest filled with your diamonds
I don't mind staying down here
Thought by now I would be dyin'
But your love gives me all my air

หีบสมบัติที่เต็มไปด้วยเพชรของคุณ
ฉันไม่คิดเลยว่ามันจะอยู่ที่นี่
และตอนนี้ฉันคิดว่า ฉันกำลังใก้จะตายแล้วละ
แต่ว่าความรักของคุณ ทำให้ฉันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

I heard your siren's call
It was beautiful
I am drowning
But, please don't save me

ฉันได้ยินเสียงไซเรนของคุณ
มันชั่งสวยงาม มันชั่งไพเราะ
และฉันก็กำลังจะจมลงไป
แต่ได้โปรดอย่าช่วยฉันเลย

I'm in too deep
Can't touch the bottom with my feet
Don't know what you did to me
I can't breathe but I'm living
I'm in too deep
Can't touch the bottom with my feet
Don't know what you did to me
I can't breathe but I'm living

เพราะว่าฉันอยู่ลึกเกินไปแล้วละ
จนไม่สามารถสัมผัสกับฝ่าเท้าของตัวเองได้
ไม่รู้เลยว่าคุณทำอะไรกับฉันกันนะ
ฉันนั้นหายใจไม่ออก แต่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่
ฉันอยู่ลึกเกินไปแล้วละ
จนไม่สามารถสัมผัสกับฝ่าเท้าของตัวเองได้
ไม่รู้เลยว่าคุณทำอะไรกับฉันกันนะ
ฉันนั้นหายใจไม่ออก แต่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่

I'm in too deep
Ah ooh-ah-ooh-ooh
Ah ooh-ah-ooh-ooh
I'm in too deep
Ah ooh-ah-ooh-ooh

ฉันถลำลึกเกินไปแล้ว
ฉันถลำลึกเกินไปแล้ว

I heard your siren's call
It was beautiful

ฉันได้ยินเสียงไซเรนของคุณ
มันชั่งสวยงาม มันชั่งไพเราะ

I'm in too deep
Can't touch the bottom with my feet
Don't know what you did to me
I can't breathe but I'm living
I'm in too deep
I never thought that you could be
My underwater symphony
I can't breathe but I'm living
I'm in too deep
Can't touch the bottom with my feet
Don't know what you did to me
I can't breathe but I'm living

ฉันอยู่ลึกเกินไปแล้วละ
จนไม่สามารถสัมผัสกับฝ่าเท้าของตัวเองได้
ไม่รู้เลยว่าคุณทำอะไรกับฉันกันนะ
ฉันนั้นหายใจไม่ออก แต่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่
ฉันอยู่ลึกเกินไปแล้วละ
ฉันไม่เคยคิดเลยนะ ว่าจะกลายเป็นคุณ
ที่เป็นดั่งเสียงซิมโฟนีใต้น้ำของฉัน
ฉันนั้นหายใจไม่ออก แต่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่
ฉันอยู่ลึกเกินไปแล้วละ
จนไม่สามารถสัมผัสกับฝ่าเท้าของตัวเองได้
ไม่รู้เลยว่าคุณทำอะไรกับฉันกันนะ
ฉันนั้นหายใจไม่ออก แต่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่

I'm in too deep
Ah ooh-ah-ooh-ooh
Ah ooh-ah-ooh-ooh
I'm in too deep
Ah ooh-ah-ooh-ooh
I'm in too deep

ฉันถลำลึกเกินไปแล้ว
ฉันถลำลึกเกินไปแล้ว
ฉันถลำลึกเกินไปแล้ว

 

 

Used to be scared of the ocean
ยูส ทู บี สแกร์ ออฟ ดิ โอเชียน
'Cause I didn't know how to swim
เคิส อา ดิด โนว์ ฮาว ทู สวิม
I took one sip of your potion
อา ทูค วัน ซิป ออฟ ยู โพชัน
Now I'm just divin' right in
นาว อัม จัส ดายวิง ไรท์ อิน

I heard your siren's call
อา เฮิร์ด ยู ไซเรน คอล
It was beautiful
อิท วอส บิวติฟูล
I am drowning
ไอ อาม ดราวนิง
But, please don't save me
บัท, พลีส ด้อน เซฟ มี

I'm in too deep
อัม อิน ทู ดีพ
Can't touch the bottom with my feet
แคน ทัช เดอะ บัททอม วิท มาย ฟีท
Don't know what you did to me
ด้อน โนว์ ว็อท ยู ดิด ทู มี
I can't breathe but I'm living
อา แคน บรีท บัท อัม ลิฟวิง
I'm in too deep
อัม อิน ทู ดีพ
Can't touch the bottom with my feet
แคน ทัช เดอะ บัททอม วิท มาย ฟีท
Don't know what you did to me
ด้อน โนว์ ว็อท ยู ดิด ทู มี
I can't breathe but I'm living
อา แคน บรีท บัท อัม ลิฟวิง

I'm in too deep
อัม อิน ทู ดีพ
Ah ooh-ah-ooh-ooh
Ah ooh-ah-ooh-ooh
I'm in too deep
อัม อิน ทู ดีพ
Ah ooh-ah-ooh-ooh

Treasure chest filled with your diamonds
เทรชเชอร์ เชส ฟิล วิท ยู ดายมอน
I don't mind staying down here
ไอ ด้อน มาย สเตย์ยิง ดาวน์ เฮีย
Thought by now I would be dyin'
ตอท บาย นาว อา วู๊ด บี ดายยิง
But your love gives me all my air
บัท ยู เลิฟ กิฟ มี ออล มาย แอร์

I heard your siren's call
อา เฮิร์ด ยู ไซเรน คอล
It was beautiful
อิท วอส บิวติฟูล
I am drowning
ไอ อาม ดราวนิง
But, please don't save me
บัท, พลีส ด้อน เซฟ มี

I'm in too deep
อัม อิน ทู ดีพ
Can't touch the bottom with my feet
แคน ทัช เดอะ บัททอม วิท มาย ฟีท
Don't know what you did to me
ด้อน โนว์ ว็อท ยู ดิด ทู มี
I can't breathe but I'm living
อา แคน บรีท บัท อัม ลิฟวิง
I'm in too deep
อัม อิน ทู ดีพ
Can't touch the bottom with my feet
แคน ทัช เดอะ บัททอม วิท มาย ฟีท
Don't know what you did to me
ด้อน โนว์ ว็อท ยู ดิด ทู มี
I can't breathe but I'm living
อา แคน บรีท บัท อัม ลิฟวิง

I'm in too deep
อัม อิน ทู ดีพ
Ah ooh-ah-ooh-ooh
Ah ooh-ah-ooh-ooh
I'm in too deep
อัม อิน ทู ดีพ
Ah ooh-ah-ooh-ooh

I heard your siren's call
อา เฮิร์ด ยู ไซเรน คอล
It was beautiful
อิท วอส บิวติฟูล

I'm in too deep
อัม อิน ทู ดีพ
Can't touch the bottom with my feet
แคน ทัช เดอะ บัททอม วิท มาย ฟีท
Don't know what you did to me
ด้อน โนว์ ว็อท ยู ดิด ทู มี
I can't breathe but I'm living
อา แคน บรีท บัท อัม ลิฟวิง
I'm in too deep
อัม อิน ทู ดีพ
I never thought that you could be
อา เนเวอร์ ตอท แดท ยู คู๊ด บี
My underwater symphony
มาย อันเดอร์วอเตอร์ ซิมโฟนี
I can't breathe but I'm living
อา แคน บรีท บัท อัม ลิฟวิง
I'm in too deep
อัม อิน ทู ดีพ
Can't touch the bottom with my feet
แคน ทัช เดอะ บัททอม วิท มาย ฟีท
Don't know what you did to me
ด้อน โนว์ ว็อท ยู ดิด ทู มี
I can't breathe but I'm living
อา แคน บรีท บัท อัม ลิฟวิง

I'm in too deep
อัม อิน ทู ดีพ
Ah ooh-ah-ooh-ooh
Ah ooh-ah-ooh-ooh
I'm in too deep
อัม อิน ทู ดีพ
Ah ooh-ah-ooh-ooh
I'm in too deep
อัม อิน ทู ดีพ

 

 

 

#แปลเพลงสากล#แปลเพลงสากลใหม่ล่าสุด#TranslateSongStudio#แปลเพลง+คำอ่านไทย#แปลเพลง#เรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลง

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!