แปลเพลง Goodbyes – Post Malone ft. Young Thug

[Verse 1: Post Malone]
Me and Kurt feel the same
too much pleasure is pain
My girl spites me in vain
all I do is complain
She needs something to change
need to take off the e-e-edge
So f*ck it all tonight
And don't tell me to shut up
When you know you talk too much
But you don't got sh*t to say-ay-ay
.........
ฉันกับเคิร์ตนั้นรู้สึกแบบเดียวกัน
ว่าการมีความสุขมากเกินไปนั้น คือความเจ็บปวด
แฟนของฉันทิ้งฉันไปอย่างไร้เยื่อใย
และฉันก็ทำได้เพียงการพร่ำบ่น
เธอบอกเธอต้องการความเปลี่ยนแปลง
ต้องการที่จะหนีไปจากความไม่แน่นอน
งั้นช่างแม่งมันแล้วละคืนนี้
แล้วอย่าบอกให้ฉันหุบปากล่ะ
เวลาที่เธอนั้นพูดมากเกินไป
และเธอไม่ต้องพูดเชี้ยอะไรหรอก
.........
[Chorus: Post Malone]
I want you out of my head
I want you out of my bedroom tonight
There's no way I could save you
'Cause I need to be saved too
I'm no good at goodbyes

ฉันต้องการให้เธอออกไปจากความคิดของฉันซะ
ฉันต้องการให้เธอออกจากห้องนอนของฉันซะ ในคืนนี้
ไม่มีหนทางไหน ที่ฉันจะช่วยเธอได้แล้ว
เพราะฉันก็ต้องการการช่วยเหลือเหมือนกัน
และฉันไม่เก่งเรื่องกล่าวลาเลย
.........
[Verse 2: Post Malone]
We're both actin' insane
but too stubborn to change
Now I'm drinkin' again
80 proof in my veins
And my fingertips stained
looking over the e-e-edge
Don't f*ck with me tonight
Say you needed this heart, then you got it
Turns out that it wasn't what you wanted
And we wouldn't let go and we lost it
Now I'm a goner
.........
เราทั้งคู่ เป็นพวกทำตัวบ้าบอ
แต่ดื้อด้านเกินกว่าที่จะเปลี่ยนแปลง
และตอนนี้ฉันก็กลับมาดื่มอีกครั้ง
แอลกอฮอล์มากมาย ไหลอยู่ในเลือดของฉัน
และปลายนิ้วของฉันนั้นเปรอะเปื้อน
ฉันกำลังไตร่ตรองความไม่แน่นอนต่าง ๆ
ฉันนั้นอย่ามาวุ่นวายกับฉันนะ ในคืนนี้
เธอบอกว่าเธอต้องการหัวใจดวงนี้ จากนั้นเธอก็ได้มันไป
แต่กลับปรากฎว่า มันไม่ใช่ในสิ่งที่เธอต้องการ
และเรานั้นก็ไม่ปล่อยมันไป แต่เรากลับสูญเสียมันไป
ตอนนี้ฉันก็กลายเป็นคนสาบสูญ

[Chorus: Post Malone]
I want you out of my head
I want you out of my bedroom tonight
There's no way I could save you
'Cause I need to be saved too
I'm no good at goodbyes
.........
ฉันต้องการให้เธอออกไปจากความคิดของฉันซะ
ฉันต้องการให้เธอออกจากห้องนอนของฉันซะ ในคืนนี้
ไม่มีหนทางไหน ที่ฉันจะช่วยเธอได้แล้ว
เพราะฉันก็ต้องการการช่วยเหลือเหมือนกัน
และฉันไม่เก่งเรื่องกล่าวลาเลย
.........
[Verse 3: Young Thug]
I want you out of my life
I want you back here tonight
I'm tryna cut you, no knife
I wanna slice ya and dice ya
My argue possessive, it got you precise
Can you not turn off the TV? I'm watchin' a fight
I flood the garage, blue diamond, no shark
You're Barbie life doll, it's Nicki Minaj
You don't need a key to drive
your car on a charger
I just wanna see the side
the one that's unbothered, yeah
And I don't watch ya never to go outside
I promise if they play, my n*ggas slidin'
I'm f*ckin' in her too but still ridin'
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

ฉันต้องการเธอออกไปจากชีวิตของฉัน
ฉันต้องการให้เธอกลับมาที่นี่ คืนนี้
ฉันพยายามจะตัดเธอไป แต่ไม่มีอาวุธใดๆ
ฉันอยากจะหั่นเธอให้เป็นชิ้นๆ
แต่ตัวฉันก็ยังคงเถียงกัน นั่นทำให้เธอระแวดระวัง
เธออย่าปิดทีวีได้ไหม เพราะฉันกำลังดูการต่อสู้อยู่
ฉันมีนาฬิกาประดับไปด้วยเพชรมากมาย ไม่ต้องตกใจ
เธอเป็นเหมือนตุกตาบาร์บี้ เธอเป็นเหมือนนิกกี้ มินาจ
เธอไม่ต้องใช้กุญแจในการขับรถหรอก
รถของเธอหนะกำลังชาร์ตไฟอยู่
ฉันแค่อยากจะเห็นอีกด้านหนึ่ง
ด้านของคนที่ไม่กังวลอะไรเลย
และฉันไม่อยากให้เธอออกไปข้างนอกเลยนะ
สาบานถ้าใครเข้ามาทำเป็นเล่น เพื่อนฉันจะเข้ามาทันที
ฉันมีอะไรกับเธอคนนั้น ขณะที่รถบัสก็กำลังแล่นไป
เย, เย, เย, เย, เย, เย
.........
[Chorus: Post Malone]
I want you out of my head
I want you out of my bedroom tonight
There's no way I could save you
'Cause I need to be saved too
I'm no good at goodbyes
.........
ฉันต้องการให้เธอออกไปจากความคิดของฉันซะ
ฉันต้องการให้เธอออกจากห้องนอนของฉันซะ ในคืนนี้
ไม่มีหนทางไหน ที่ฉันจะช่วยเธอได้แล้ว
เพราะฉันก็ต้องการการช่วยเหลือเหมือนกัน
และฉันไม่เก่งเรื่องกล่าวลาเลย

[Outro: Post Malone]
Goodbye, goodbye, goodbye
Goodbye, goodbye, goodbye
Goodbye, goodbye, goodbye
I'm no good at goodbyes
Goodbye, goodbye, goodbye
Goodbye, goodbye, goodbye
Goodbye, goodbye, goodbye
I'm no good at goodbyes
.........
กล่าวลา กล่าวลา กล่าวลา
กล่าวลา กล่าวลา กล่าวลา
กล่าวลา กล่าวลา กล่าวลา
ฉันไม่เก่งเรื่องกล่าวลา
กล่าวลา กล่าวลา กล่าวลา
กล่าวลา กล่าวลา กล่าวลา
กล่าวลา กล่าวลา กล่าวลา
ฉันไม่เก่งเรื่องกล่าวลา
.........

ฉันต้องการให้เธอออกไปจากหัวของฉันซะ ฉันต้องการให้เธอออกจากห้องนอนของฉันซะ ในคืนนี้

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!