แปลเพลง Good Years – ZAYN

https://translatesongstudio.com/

[Chorus]
I'd rather be anywhere, anywhere but here
I'd rather be anywhere, anywhere but here
I close my eyes, I see a crowd of a thousand tears
I pray to God I didn't waste all my good years
All my good years
All my good years

ฉันอยากจะอยู่ที่ไหน ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่
ฉันอยากจะอยู่ที่ไหน ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่
ฉันหลับตาลง เห็นหลายพันฝูงชน เห็นหลายพันน้ำตา
ฉันอธิษฐานกับพระเจ้า ฉันไม่ได้อยากจะเสียเวลา ทุกๆปีที่ดีของฉันไป
ทุกๆปีที่ดีของฉัน
ทุกๆปีที่ดีของฉัน

[Verse 1]
The voice is screaming loud as hell
We don't care about no one else
Nothing in the world could bring us down
Now we're so high among the stars without a worry
And neither of one of us wants to say "I'm sorry"

เสียงกรีดร้องดังลั่น เหมือนดั่งไฟนรก
และพวกเราไม่แคร์ใครคนไหนเลย
ไม่มีสิ่งใดในโลก ที่สามารถทำให้เราตกต่ำได้
ตอนนี้เราอยู่สูงในหมู่ดาว โดยปราศจากความกังวล
และไม่มีใครอยากที่จะพูดว่า ฉันขอโทษ

[Chorus]
I'd rather be anywhere, anywhere but here
I'd rather be anywhere, anywhere but here
I close my eyes, I see a crowd of a thousand tears
I pray to God I didn't waste all my good years
All my good years
All my good years

ฉันอยากจะอยู่ที่ไหน ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่
ฉันอยากจะอยู่ที่ไหน ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่
ฉันหลับตาลง เห็นหลายพันฝูงชน เห็นหลายพันน้ำตา
ฉันอธิษฐานกับพระเจ้า ฉันไม่ได้อยากจะเสียเวลา ทุกๆปีที่ดีของฉันไป
ทุกๆปีที่ดีของฉัน
ทุกๆปีที่ดีของฉัน

[Verse 2]
Too much drugs and alcohol
What the hell were we fighting for?
Cause now the whole damn world will know
That we're too numb and just too dumb to change the story
Neither of one of us wants to say we're sorry

เสพยาเสพติดเกินขนาด และดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
อะไรกันวะเนี้ย นี่เราต่อสู้เพื่ออะไรกัน
เพราะตอนนี้ โลกทั้งโลกแม่งจะได้รู้
ว่าเราไม่มีความรู้สึก และโง่เกินไปที่จะเปลี่ยนเรื่องราว
และไม่มีใครอยากที่จะพูดว่า ฉันขอโทษ

[Chorus]
I'd rather be anywhere, anywhere but here
I'd rather be anywhere, anywhere but here
I close my eyes, I see a crowd of a thousand tears
I pray to God I didn't waste all my good years
All my good years
All my good years

ฉันอยากจะอยู่ที่ไหน ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่
ฉันอยากจะอยู่ที่ไหน ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่
ฉันหลับตาลง เห็นหลายพันฝูงชน เห็นหลายพันน้ำตา
ฉันอธิษฐานกับพระเจ้า ฉันไม่ได้อยากจะเสียเวลา ทุกๆปีที่ดีของฉันไป
ทุกๆปีที่ดีของฉัน
ทุกๆปีที่ดีของฉัน

[Verse 3]
Need a chance just to breathe, feel alive
And when the day meets the night, show me the light
Feel the wind and the fire, hold the pain deep inside
It's in my eyes, in my eyes

ต้องการโอกาสเพียงเพื่อหายใจ และรู้สึกมีชีวิตชีวา
และเมื่อกลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืน ก็แสดงให้ฉันเห็นแสงส่าง
รู้สึกถึงลมและไฟ เก็บงำความเจ็บปวดไว้ข้างใน
มันอยู่ในดวงตาของฉัน ในดวงตาของฉัน

[Chorus]
I'd rather be anywhere, anywhere but here
I'd rather be anywhere, anywhere but here
I close my eyes, I see a crowd of a thousand tears
I pray to God I didn't waste all my good years
All my good years
All my good years

ฉันอยากจะอยู่ที่ไหน ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่
ฉันอยากจะอยู่ที่ไหน ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่
ฉันหลับตาลง เห็นหลายพันฝูงชน เห็นหลายพันน้ำตา
ฉันอธิษฐานกับพระเจ้า ฉันไม่ได้อยากจะเสียเวลา ทุกๆปีที่ดีของฉันไป
ทุกๆปีที่ดีของฉัน
ทุกๆปีที่ดีของฉัน

[End]
I pray to God I didn't waste all my good years
All my good years
All my good years

ฉันอธิษฐานกับพระเจ้า ฉันไม่ได้อยากจะเสียเวลา ทุกๆปีที่ดีของฉันไป
ทุกๆปีที่ดีของฉัน
ทุกๆปีที่ดีของฉัน

ฉันอยากจะอยู่ที่ไหน ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่,ฉันอยากจะอยู่ที่ไหน ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่,ฉันหลับตาลง เห็นหลายพันฝูงชน

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!