แปลเพลง Family – The Chainsmokers & Kygo

[Verse 1]
I know water that's thicker than blood
That's deeper than love with my friends
People come and some people go
And some people ride 'til the end

ฉันรู้ว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ บางครั้งก็
แข็งแกร่งกว่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
มีผู้คนผ่านเข้ามาในชีวิต และบางคนก็จากเราไป
และบางคนก็จะอยู่กับเราจนถึงวันสุดท้าย

[Pre-Chorus]
When I am blind, in my mind
I swear they'd be my rescue, my lifeline
I don't know what I'd do if I, if I'd survive
My brothers and my sisters in my life, yeah

เมื่อใดที่ฉันนั้นมืดบอด และหมดหนทาง
ฉันพูดได้เลยว่าพวกเขาจะช่วยเหลือฉันอย่างแน่นอน
ฉันไม่รู้เลย ว่าฉันจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไง
ถ้าพี่น้องไม่ได้อยู่เพื่อสนับสนุนฉันอีกต่อไป

[Chorus]
I know some people, they would die for me
We run together, they're my family
When I get up, they gon' be high with me
I'll stay forever, my family

ฉันรู้ว่ามีบางคน ที่พวกเขาจะยอมตายเพื่อฉัน
เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน พวกเขาคือครอบครัวของฉัน
เมื่อฉันตื่นขึ้นมา พวกเขาจะมีความสุขไปกับฉัน
และฉันจะอยู่กับครอบครัวของฉันตลอดไป

[Post-Chorus]
Family
I'll stay forever, my family
Family
I'll stay forever, my family

ครอบครัว
ฉันจะอยู่กับครอบครัวของฉันตลอดไป
ครอบครัว
ฉันจะอยู่กับครอบครัวของฉันตลอดไป

[Verse 2]
Stolen dreams took our, our childish days
Still, ain't nothin' changed, now we're grown
We're still young, still got our mindless ways
In a timeless phase, kickin' stones

ความฝันในวัยเด็กของเรา ที่ถูกขโมยไป
ก็ยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และมันเติบโตขึ้น
เรายังอยู่ไปอีกนาน เรายังคงมีความคิดโง่ๆ นั้นอยู่
ในช่วงเวลาที่ผ่านไปรวดเร็วแบบนี้ ก็รีบลงมือทำมันซะ

[Pre-Chorus]
When I am blind, in my mind
I swear they'd be my rescue, my lifeline
I don't know what I'd do if I, if I'd survive
My brothers and my sisters in my life, yeah

เมื่อใดที่ฉันนั้นมืดบอด และหมดหนทาง
ฉันพูดได้เลยว่าพวกเขาจะช่วยเหลือฉันอย่างแน่นอน
ฉันไม่รู้เลย ว่าฉันจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไง
ถ้าพี่น้องไม่ได้อยู่เพื่อสนับสนุนฉันอีกต่อไป

[Chorus]
I know some people, they would die for me
We run together, they're my family
When I get up, they gon' be high with me
I'll stay forever, my family

ฉันรู้ว่ามีบางคน ที่พวกเขาจะยอมตายเพื่อฉัน
เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน พวกเขาคือครอบครัวของฉัน
เมื่อฉันตื่นขึ้นมา พวกเขาจะมีความสุขไปกับฉัน
และฉันจะอยู่กับครอบครัวของฉันตลอดไป

[Post-Chorus]
Family
I'll stay forever, my family
Family
I'll stay forever, my family

ครอบครัว
ฉันจะอยู่กับครอบครัวของฉันตลอดไป
ครอบครัว
ฉันจะอยู่กับครอบครัวของฉันตลอดไป

[Chorus]
I know some people, they would die for me
We run together, they're my family
When I get up, they gon' be high with me
I'll stay forever, my family

ฉันรู้ว่ามีบางคน ที่พวกเขาจะยอมตายเพื่อฉัน
เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน พวกเขาคือครอบครัวของฉัน
เมื่อฉันตื่นขึ้นมา พวกเขาจะมีความสุขไปกับฉัน
และฉันจะอยู่กับครอบครัวของฉันตลอดไป

ฉันรู้ว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ บางครั้งก็ แข็งแกร่งกว่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!