แปลเพลง Dreams – Feenixpawl & Sheco ft. Georgi Kay

https://translatesongstudio.com/

[Pre Chorus]
I dreamt of you in the dark
Fading light a broken heart
Lonely souls we're worlds apart
I need your love it's blinding
I hear you calling out my name
Through the wind and the rain
The skies will part, the seas will change
You lift me up, I'm flying away

ฉันฝันถึงคุณท่ามกลางความมืด
แสงสว่างจางหายไป กับหัวใจที่แตกสลาย
จิตวิญญาณที่โดดเดี่ยว และโลกของเราที่อยู่ห่างกัน
ฉันต้องการความรักของคุณ แต่ฉันมองไม่เห็นมันเลย
ฉันได้ยินเสียงคุณ เรียกชื่อฉันออกมา
ได้ยินผ่านสายลมและสายฝน
ท้องฟ้าจะแตกสลาย ทะเลจะเปลี่ยนแปลงไป
คุณจะเป็นคนดึงฉันขึ้นมา และฉันก็จะบินไปได้

[Chorus]
Save my heart
Say my name
Wake me up
From my dream

คุ้มกันหัวใจของฉัน
เรียกชื่อฉัน
ปลุกฉันขึ้นมา
จากความฝันของฉัน

[Chorus]
Save my heart
Say my name
Wake me up
From my dream

คุ้มกันหัวใจของฉัน
เรียกชื่อฉัน
ปลุกฉันขึ้นมา
จากความฝันของฉัน

[Pre Chorus]
I dreamt of you in the dark
Fading light a broken heart
Lonely souls we're worlds apart
I need your love it's blinding
I hear you calling out my name
Through the wind and the rain
The skies will part, the seas will change
You lift me up, I'm flying away

ฉันฝันถึงคุณท่ามกลางความมืด
แสงสว่างจางหายไป กับหัวใจที่แตกสลาย
จิตวิญญาณที่โดดเดี่ยว และโลกของเราที่อยู่ห่างกัน
ฉันต้องการความรักของคุณ แต่ฉันมองไม่เห็นมันเลย
ฉันได้ยินเสียงคุณ เรียกชื่อฉันออกมา
ได้ยินผ่านสายลมและสายฝน
ท้องฟ้าจะแตกสลาย ทะเลจะเปลี่ยนแปลงไป
คุณจะเป็นคนดึงฉันขึ้นมา และฉันก็จะบินไปได้

[Chorus]
Save my heart
Say my name
Wake me up
From my dream

คุ้มกันหัวใจของฉัน
เรียกชื่อฉัน
ปลุกฉันขึ้นมา
จากความฝันของฉัน

[Chorus]
Save my heart
Say my name
Wake me up
From my dream

คุ้มกันหัวใจของฉัน
เรียกชื่อฉัน
ปลุกฉันขึ้นมา
จากความฝันของฉัน

[Chorus]
Save my heart
Say my name
Wake me up
From my dream

คุ้มกันหัวใจของฉัน
เรียกชื่อฉัน
ปลุกฉันขึ้นมา
จากความฝันของฉัน

ฉันฝันถึงคุณท่ามกลางความมืด,แสงสว่างจางหายไป กับหัวใจที่แตกสลาย,จิตวิญญาณที่โดดเดี่ยว

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!