แปลเพลง Don’t Let It Break Your Heart – Louis Tomlinson

[Verse 1]
On our way to Twenty Seven
Got a place on the other side of London
Doing better, doing better
And I know you left a part of you
In New York under your bed in a box
But you're doing better, doing better

ระหว่างทางที่เราไปยังโรงแรม ที่ฮอลแลนด์
ก็มีสถานที่อีกด้านหนึ่ง ที่ลอนดอน
ที่มันดีกว่า ที่มันดีกว่า
และฉันรู้ว่าเธอทิ้งส่วนหนึ่งของเธอ
ไว้ในกล่องที่อยู่ใต้เตียง ที่นิวยอร์ก
แต่เธอกำลังไปได้สวย เธอนั้นทำได้ดี

[Pre-Chorus]
When life gets hard and it gets messed up
When you give so much, but it's not enough
When the high's too high and the low's too low
When you love someone and they let you go

เมื่อชีวิตมันเริ่มลำบาก และมันเริ่มวุ่นวาย
เมื่อเธอพยายามเต็มที่แล้ว แต่มันก็ยังไม่เพียงพอ
เมื่อมีความสุขก็สุขมากมาย และเมื่อเศร้ามันก็เศร้าถึงที่สุด
เมื่อเธอรักใครสักคน แล้วเขาก็ทิ้งเธอไป

[Chorus]
Don't you let it kill you
Even when it hurts like hell
Oh, whatever tears you apart
Don't let it break your heart
Time takes time to heal it
You can't do it by yourself
Oh, whatever tears you apart
Don't let it break your heart

อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด
ถึงแม่ว่ามันจะเจ็บปวดที่สุดก็ตาม
ไม่ว่าอะไรที่ทำให้น้ำตาเธอไหลลงมา
อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด
มันต้องใช้เวลาในการเยียวยา
และเธอไม่สามารถทำด้วยตัวเธอเองได้
ไม่ว่าอะไรที่ทำให้น้ำตาเธอไหลลงมา
อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด

[Verse 2]
It comes, it goes
We're driving down a one-way road
To something better, something better
What hurts you is gonna pass and
You'll have learnt from it when it comes back
You'll be doing better, yeah, doing better

มันเข้ามา แล้วมันก็จากไป
และเรากำลังขับรถไปตามถนนทางเดียว
เพื่อไปยังสิ่งที่ดีกว่า ไปยังสิ่งที่ดีกว่า
สิ่งที่ทำให้เธอเจ็บปวดจะต้องผ่านไป
และเธอจะได้เรียนรู้จากมัน เมื่อมันกลับมาใหม่
แต่เธอจะทำได้ดีขึ้น เธอจะทำได้ดีขึ้น

[Pre-Chorus]
'Cause life gets hard and it gets messed up
When you give so much, but it's not enough
When the high's too high and the low's too low
When you love someone and they let you go

เพราะชีวิตมันจะลำบาก และมันจะวุ่นวาย
เมื่อเธอพยายามเต็มที่แล้ว แต่มันก็ยังไม่เพียงพอ
เมื่อมีความสุขก็สุขมากมาย และเมื่อเศร้ามันก็เศร้าถึงที่สุด
เมื่อเธอรักใครสักคน แล้วเขาก็ทิ้งเธอไป

[Chorus]
Don't you let it kill you
Even when it hurts like hell
Oh, whatever tears you apart
Don't let it break your heart
Time takes time to heal it
You can't do it by yourself
Oh, whatever tears you apart
Don't let it break your heart

อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด
ถึงแม่ว่ามันจะเจ็บปวดที่สุดก็ตาม
ไม่ว่าอะไรที่ทำให้น้ำตาเธอไหลลงมา
อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด
มันต้องใช้เวลาในการเยียวยา
และเธอไม่สามารถทำด้วยตัวเธอเองได้
ไม่ว่าอะไรที่ทำให้น้ำตาเธอไหลลงมา
อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด

[Bridge]
Don't let it break your heart

อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด

[Pre-Chorus]
'Cause life gets hard and it gets messed up
When you give so much, but it's not enough
When the high's too high and the low's too low
When you love someone and they let you go

เพราะชีวิตมันจะลำบาก และมันจะวุ่นวาย
เมื่อเธอพยายามเต็มที่แล้ว แต่มันก็ยังไม่เพียงพอ
เมื่อมีความสุขก็สุขมากมาย และเมื่อเศร้ามันก็เศร้าถึงที่สุด
เมื่อเธอรักใครสักคน แล้วเขาก็ทิ้งเธอไป

[Chorus]
Don't you let it kill you
Even when it hurts like hell
Oh, whatever tears you apart
Don't let it break your heart
Time takes time to heal it
You can't do it by yourself
Oh, whatever tears you apart
Don't let it break your heart

อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด
ถึงแม่ว่ามันจะเจ็บปวดที่สุดก็ตาม
ไม่ว่าอะไรที่ทำให้น้ำตาเธอไหลลงมา
อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด
มันต้องใช้เวลาในการเยียวยา
และเธอไม่สามารถทำด้วยตัวเธอเองได้
ไม่ว่าอะไรที่ทำให้น้ำตาเธอไหลลงมา
อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด

[Outro]
Don't let it break your heart
Don't let it break your heart
Don't let it break your heart
Don't let it break your heart
Don't let it break your heart
Don't let it break your heart
Don't let it break your heart
Don't let it break your heart

อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด
อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด
อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด
อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด
อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด
อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด
อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด
อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด

ถึงแม่ว่ามันจะเจ็บปวดที่สุดก็ตาม ไม่ว่าอะไรที่ทำให้น้ำตาเธอไหลลงมา อย่าได้ปล่อยให้มันทำร้ายเธอเด็ดขาด

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!