แปลเพลง Desperate – Jonas Blue, Nina Nesbitt

https://translatesongstudio.com/

[Verse 1]
If there's a body
that I haven't loved yet
It's yours, it's yours, mmm
If there's a presence
that I haven't touched yet
It's yours, it's yours, yeah
You're standin' so close
I feel your greatness
Oh, all this tension
it makes me anxious
'Cause if there's a body
that I haven't loved yet
It's yours, it's yours

หากมีส่วนไหนในร่างกาย
ที่ฉันยังไม่ได้รักอีก
ที่เป็นของคุณ ที่เป็นของคุณ
หากมีส่วนไหน
ที่ฉันยังไม่ได้สัมผัสอีก
ที่เป็นของคุณ ที่เป็นของคุณ
คุณยืนอยู่ใกล้มาก
ฉันรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของคุณ
ความตึงเครียดทั้งหมดนี้
มันทำให้ฉันกังวล
เพราะหากมีส่วนไหนในร่างกาย
ที่ฉันยังไม่ได้รักอีก
ที่เป็นของคุณ ที่เป็นของคุณ

[Pre-Chorus]
give me a sign
That you feel it too
Baby, cross the line
I need to know
Am I making this up?
Say it isn't so

ส่งสัญญาณให้ฉันที
สัญญาณที่คุณก็รู้สึกเช่นเดียวกัน
ที่รัก ข้ามเส้นเข้ามาเลย
ฉันจำเป็นต้องรู้
ว่าฉันสร้างมันขึ้นมาเองหรือเปล่า
บอกสิ ว่ามันไม่ใช่แบบนั้น

[Chorus]
'Cause I'm so desperate for you
I can taste your skin on my tongue
Yeah, I'm so desperate for you
No, I can't be the only one

เพราะฉันไม่กลัวอันตรายใดๆเลยเพื่อคุณ
ฉันรับรู้ได้ถึงผิวของคุณ บนลิ้นของฉัน
ใช่ ฉันไม่กลัวอันตรายใดๆเลยเพื่อคุณ
ไม่ ฉันไม่อาจรู้สึกแบบนี้คนเดียวได้

[Verse 2]
I can imagine making
all of what's mine yours
All yours, yeah
Don't have to ask
if I feel some sort of way
'Cause it's yours
and I'm knowin'
It's yours and I'm knowin'

ฉันจินตนาการได้
ว่าการทำทุกอย่างนี้เพื่อคุณ
ทั้งหมดเพื่อคุณ
ไม่ต้องถามหรอก
ว่าฉันรู้สึกแบบไหน
เพราะความรู้สึกมันเป็นของคุณ
และฉันก็รู้จักดี
มันเป็นของคุณ และฉันก็รู้จักดี

[Pre-Chorus]
give me a sign
That you feel it too
Baby, cross the line
I need to know
Am I making this up?
Say it isn't so

ส่งสัญญาณให้ฉันที
สัญญาณที่คุณก็รู้สึกเช่นเดียวกัน
ที่รัก ข้ามเส้นเข้ามาเลย
ฉันจำเป็นต้องรู้
ว่าฉันสร้างมันขึ้นมาเองหรือเปล่า
บอกสิ ว่ามันไม่ใช่แบบนั้น

[Chorus]
'Cause I'm so desperate for you
I can taste your skin on my tongue
Yeah, I'm so desperate for you
No, I can't be the only one

เพราะฉันไม่กลัวอันตรายใดๆเลยเพื่อคุณ
ฉันรับรู้ได้ถึงผิวของคุณ บนลิ้นของฉัน
ใช่ ฉันไม่กลัวอันตรายใดๆเลยเพื่อคุณ
ไม่ ฉันไม่อาจรู้สึกแบบนี้คนเดียวได้

[Post-Chorus]
I can't be the only one, ooh
So desperate for you, uh-huh
Only you

ฉันไม่อาจรู้สึกแบบนี้คนเดียวได้
ไม่กลัวอันตรายใดๆเลยเพื่อคุณ
เพียงเพื่อคุณ

[Chorus]
I'm so desperate for you
I can taste your skin on my tongue
Yeah, I'm so desperate for you
No, I can't be the only one
I can't be the only one

ฉันไม่กลัวอันตรายใดๆเลยเพื่อคุณ
ฉันรับรู้ได้ถึงผิวของคุณ บนลิ้นของฉัน
ใช่ ฉันไม่กลัวอันตรายใดๆเลยเพื่อคุณ
ไม่ ฉันไม่อาจรู้สึกแบบนี้คนเดียวได้
ฉันไม่อาจรู้สึกแบบนี้คนเดียวได้

หากมีส่วนไหนในร่างกาย ที่ฉันยังไม่ได้รักอีก, ที่เป็นของคุณ ที่เป็นของคุณ, หากมีส่วนไหน ที่ฉันยังไม่ได้สัมผัสอีก

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!