แปลเพลง Chosen – TheFatRat & Anna Yvette & Laura Brehm

https://translatesongstudio.com/

[Verse 1]
Greetings chosen
I've been waiting here for you
Since the beginning of this universe
You know the world is fading
There's a secret power hidden in your soul
Don't be afraid to use it
......
กล่าวคำทักทาย กับผู้ที่ถูกเลือก
ฉันอยู่ที่นี่ เพียงเพื่อรอเธอ
ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ของจักรวาลนี้
เธอก็รู้ว่าโลกนี้กำลังจะแหลกสลาย
และมีพลังลึกลับ ซ่อนเร้นอยู่ในวิญญาณของเธอ
อย่ากลัวที่จะใช้มันเลย
......
[Pre-Chorus]
'Cause you're the one
You're the one
You're the one
You're the one
......
เพราะเธอเพียงคนเดียว
เธอเพียงคนเดียว
เธอเพียงคนเดียว
เธอเพียงคนเดียว
......
[Chorus]
'Cause you're the one
You're the one
You're the one
You're the chosen one
You're the one
You're the one
You're the one
You're the chosen one
......
เพราะเธอเพียงคนเดียว
เธอเพียงคนเดียว
เธอเพียงคนเดียว
เธอคือผู้ที่ถูกเลือก
เธอเพียงคนเดียว
เธอเพียงคนเดียว
เธอเพียงคนเดียว
เธอคือผู้ที่ถูกเลือก

[Verse 2]
Greetings chosen
I've been waiting here for you
Since the beginning of this universe
You know the world is fading
There's a secret power hidden in your soul
Don't be afraid to use it
......
กล่าวคำทักทาย กับผู้ที่ถูกเลือก
ฉันอยู่ที่นี่ เพียงเพื่อรอเธอ
ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ของจักรวาลนี้
เธอก็รู้ว่าโลกนี้กำลังจะแหลกสลาย
และมีพลังลึกลับ ซ่อนเร้นอยู่ในวิญญาณของเธอ
อย่ากลัวที่จะใช้มันเลย
......
[Verse 3]
There are voices in your head
Saying that you're a failure, misfit
You're not good enough but you know
That's not true
There is a secret power hidden in your soul
Don't be afraid to use it
......
มีเสียงมากมายอยู่ในหัวของเธอ
บอกว่าเธอล้มเหลว บอกว่าเธอไม่เหมาะสม
บอกว่าเธอไม่ดีพอ แต่เธอรู้ไหม
ว่านั่นมันไม่จริงเลย
มีพลังลึกลับ ซ่อนเร้นอยู่ในวิญญาณของเธอ
อย่ากลัวที่จะใช้มันเลย
......
[Pre-Chorus]
'Cause you're the one
You're the one
You're the one
You're the one
......
เพราะเธอเพียงคนเดียว
เธอเพียงคนเดียว
เธอเพียงคนเดียว
เธอเพียงคนเดียว
......
[Chorus]
'Cause you're the one
You're the one
You're the one
You're the chosen one
You're the one
You're the one
You're the one
You're the chosen one

เพราะเธอเพียงคนเดียว
เธอเพียงคนเดียว
เธอเพียงคนเดียว
เธอคือผู้ที่ถูกเลือก
เธอเพียงคนเดียว
เธอเพียงคนเดียว
เธอเพียงคนเดียว
เธอคือผู้ที่ถูกเลือก
......
[End]
You're the one
You're the one
......
เธอเพียงคนเดียว
เธอเพียงคนเดียว

เธอก็รู้ว่าโลกนี้กำลังจะแหลกสลาย และมีพลังลึกลับ ซ่อนเร้นอยู่ในวิญญาณของเธอ

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!