แปลเพลง Bye Bye – Gryffin ft. Ivy Adara

https://translatesongstudio.com/

[Verse 1]
This ain't right and we know it
Be outta sight when I finish with this cup of coffee
It's the best time, we'll be golden
Don't wanna cry

เรื่องนี้มันไม่ถูกต้อง และเราต่างก็รู้ดี
มันมองไม่เห็นทาง เมื่อฉันดื่มกาแฟถ้วยนี้หมดแล้ว
มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด เราจะเป็นสิ่งที่งดงาม
ฉันไม่อยากร้องไห้เลย

[Pre Chorus]
'Cause I don't know where to go, but I'm going
And we say we'll stay in touch but we won't and
We're staying 'cause we're scared to be lonely
But we both know this ship sinking slowly

เพราะฉันไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน แต่ฉันกำลังจะไป
และเราบอกว่าเราจะส่งข่าวถึงกัน แต่เราก็ไม่ทำ
และเราจะอยู่ด้วยกัน เพราะเรากลัวที่จะเหงา
แต่เราทั้งคู่ต่างรู้ ว่าเรือลำนี้กำลังจะจมลงอย่างช้าๆ

[Chorus]
Don't wanna see you
wanna kiss you, wanna love you
But I don't wanna say "Bye,"
don't wanna say "Bye"
I got my reasons
but I get caught in my feelings
And I don't wanna say "Bye,"
don't wanna say "Bye bye"
I don't wanna say "Bye bye,"
don't wanna say "Bye bye"
I got my reasons
but I get caught in my feelings
And I don't wanna say "Bye,"
don't wanna say "Bye bye"
Don't wanna say "Bye bye,"
don't wanna say "Bye bye"

ฉันไม่อยากจะเห็นหน้าเธอ
ไม่อยากจะจูบเธอ ไม่อยากจะรักเธอ
แต่ฉันไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ฉันมีเหตุผลของฉัน
แต่ฉันก็ติดอยู่ในความรู้สึกของตัวเองด้วย
และฉันไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ฉันไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ฉันมีเหตุผลของฉัน
แต่ฉันก็ติดอยู่ในความรู้สึกของตัวเองด้วย
และฉันไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ฉันไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน

[Verse 2]
So tongue tied as we’re talking
Just white lies
cause I don’t wanna see you hurting
The good times come flooding
Try not to cry

ฉะนั้นเก็บคำคำนั้นไว้ ในขณะที่เรากำลังคุยกัน
เพียงแค่โกหกด้วยความหวังดี
เพราะฉันไม่อยากเห็นเธอเจ็บปวด
ช่วงเวลาที่ดี ที่เรามีให้กันมันเอ่อล้น
และฉันพยายามที่จะไม่ร้องไห้

[Pre Chorus]
'Cause I don't know where to go, but I'm going
And we say we'll stay in touch but we won't and
We're staying 'cause we're scared to be lonely
But we both know this ship sinking slowly

เพราะฉันไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน แต่ฉันกำลังจะไป
และเราบอกว่าเราจะส่งข่าวถึงกัน แต่เราก็ไม่ทำ
และเราจะอยู่ด้วยกัน เพราะเรากลัวที่จะเหงา
แต่เราทั้งคู่ต่างรู้ ว่าเรือลำนี้กำลังจะจมลงอย่างช้าๆ

[Chorus]
Don't wanna see you
wanna kiss you, wanna love you
But I don't wanna say "Bye,"
don't wanna say "Bye"
I got my reasons
but I get caught in my feelings
And I don't wanna say "Bye,"
don't wanna say "Bye bye"
I don't wanna say "Bye bye,"
don't wanna say "Bye bye"
I got my reasons
but I get caught in my feelings
And I don't wanna say "Bye,"
don't wanna say "Bye bye"
Don't wanna say "Bye bye,"
don't wanna say "Bye bye"

ฉันไม่อยากจะเห็นหน้าเธอ
ไม่อยากจะจูบเธอ ไม่อยากจะรักเธอ
แต่ฉันไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ฉันมีเหตุผลของฉัน
แต่ฉันก็ติดอยู่ในความรู้สึกของตัวเองด้วย
และฉันไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ฉันไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ฉันมีเหตุผลของฉัน
แต่ฉันก็ติดอยู่ในความรู้สึกของตัวเองด้วย
และฉันไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ฉันไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน

[Verse 4]
I know I need to let you go
We need to cut these ties
But tell me that if I let you go
You will still be mine oh

ฉันรู้ว่าฉันต้องปล่อยเธอไป
เราจำเป็นต้องตัดความสัมพันธ์นี้
แต่บอกฉันที ถ้าหากฉันปล่อยเธอไปแล้ว
เธอจะยังคงเป็นของฉันอยู่

[Chorus]
Don't wanna see you
wanna kiss you, wanna love you
But I don't wanna say "Bye,"
don't wanna say "Bye"
I got my reasons
but I get caught in my feelings
And I don't wanna say "Bye,"
don't wanna say "Bye bye"
I don't wanna say "Bye bye,"
don't wanna say "Bye bye"
I got my reasons
but I get caught in my feelings
And I don't wanna say "Bye,"
don't wanna say "Bye bye"
Don't wanna say "Bye bye,"
don't wanna say "Bye bye"

ฉันไม่อยากจะเห็นหน้าเธอ
ไม่อยากจะจูบเธอ ไม่อยากจะรักเธอ
แต่ฉันไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ฉันมีเหตุผลของฉัน
แต่ฉันก็ติดอยู่ในความรู้สึกของตัวเองด้วย
และฉันไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ฉันไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ฉันมีเหตุผลของฉัน
แต่ฉันก็ติดอยู่ในความรู้สึกของตัวเองด้วย
และฉันไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ฉันไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน
ไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน

[End]
No, I don't wanna
No, I don't wanna say
No, I don't wanna say goodbye
No, I don't wanna
No, I don't wanna say
No, I don't wanna say goodbye

ไม่ ฉันไม่อยากจะ
ไม่ ฉันไม่อยากจะพูด
ไม่ ฉันไม่อยากจะพูดว่าลาก่อน
ไม่ ฉันไม่อยากจะ
ไม่ ฉันไม่อยากจะพูด
ไม่ ฉันไม่อยากจะพูดว่าลาก่อน

ฉันไม่อยากจะเห็นหน้าเธอไม่อยากจะจูบเธอ ไม่อยากจะรักเธอ,แต่ฉันไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน,ไม่อยากจะพูดคำว่าลาก่อน

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!