แปลเพลง Bigger Than – Justin Jesso & Seeb

[Verse 1]
I don't wanna end up in a hospital room
Holding nobody's hand
I don't wanna end up drunk alone on a roof
Wanting what I don't have
I don't wanna end up looking back on my birthdays
Like they're random Thursdays, no
I don't wanna end up like that

ฉันไม่อยากจะตายอยู่ในโรงพยาบาล
แล้วก็จับมือกับใครก็ไม่รู้
ฉันไม่อยากจะเมาอยู่บนดาดฟ้าคนเดียว
แล้วก็ต้องการในสิ่งที่ฉันไม่มี
ฉันไม่อยากจะมองย้อนกลับไปในวันเกิดของฉัน
เหมือนกับว่าพวกเขาแค่สุ่มๆ มาให้
ฉันไม่อยากจะลงเอยแบบนั้น

[Chorus]
I want a life that's bigger than
All of the houses I wanna buy for my friends
A life that's bigger than
Every person who ever told me I can't
I'll look back and wanna be remembered
For what I did, not what I had
A life that's bigger than
Bigger than the fears I have

ฉันต้องการชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่า
บ้านทั้งหมดที่ฉันอยากจะซื้อให้เพื่อนของฉัน
ฉันต้องการชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่า
ทุกๆ คนที่เคยบอกฉันว่าฉันทำไม่ได้
ฉันอยากจะมองย้อนกลับไป และอยากที่จะถูกจดจำ
กับสิ่งที่ฉันทำ ไม่ใช่สิ่งที่ฉันมีอยู่
ฉันต้องการชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่า
ใหญ่กว่าความกลัวที่ฉันมีอยู่

[Post-Chorus]
Bigger than, oh, bigger than, oh
Bigger than, what what I wanna be the–
Bigger than, oh, bigger than, oh
Bigger than, what what I wanna be the–
Bigger than, oh, bigger than, oh
Bigger than, what what I wanna be the–
Bigger than, oh, bigger than, oh
Bigger than, what what I wanna be the–
Bigger than, oh

สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
ฉันอยากจะเป็น สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
ฉันอยากจะเป็น สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
ฉันอยากจะเป็น สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
ฉันอยากจะเป็น สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า

[Verse 2]
I wanna say the right words every time that I speak
Have everyone listen
I wanna be my own boss so I don't feel so lost
And be more ambitious
I wanna learn how to love whoever I want
Like it's nobody's business, yeah
I wanna end up like that

ฉันอยากจะพูดให้ถูกต้อง ทุกครั้งที่ฉันพูดออกไป
ให้ทุกๆ คนได้ฟัง
ฉันอยากจะเป็นนายตัวเอง ฉันจะได้ไม่รู้สึกหลงทาง
และมีความทะเยอทะยานมากขึ้น
ฉันอยากจะเรียนรู้วิธีการรัก ใครก็ตามที่ฉันต้องการ
ไม่ใช่แบบเพื่อนทำธุรกิจ
ฉันอยากจะลงเอยแบบนั้นนะ

[Chorus]
I want a life that's bigger than
All of the houses I wanna buy for my friends
A life that's bigger than
Every person who ever told me I can't
I'll look back and wanna be remembered
For what I did, not what I had
A life that's bigger than
Bigger than the fears I have

ฉันต้องการชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่า
บ้านทั้งหมดที่ฉันอยากจะซื้อให้เพื่อนของฉัน
ฉันต้องการชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่า
ทุกๆ คนที่เคยบอกฉันว่าฉันทำไม่ได้
ฉันอยากจะมองย้อนกลับไป และอยากที่จะถูกจดจำ
กับสิ่งที่ฉันทำ ไม่ใช่สิ่งที่ฉันมีอยู่
ฉันต้องการชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่า
ใหญ่กว่าความกลัวที่ฉันมีอยู่

[Post-Chorus]
Bigger than, oh, bigger than, oh
Bigger than, what what I wanna be the–
Bigger than, oh, bigger than, oh
Bigger than, what what I wanna be the–
Bigger than, oh, bigger than, oh
Bigger than, what what I wanna be the–
Bigger than, oh, bigger than, oh
Bigger than, what what I wanna be the–
Bigger than, oh

สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
ฉันอยากจะเป็น สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
ฉันอยากจะเป็น สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
ฉันอยากจะเป็น สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
ฉันอยากจะเป็น สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า

[Chorus]
I want a life that's bigger than
All of the houses I wanna buy for my friends
A life that's bigger than
Every person who ever told me I can't
I'll look back and wanna be remembered
For what I did, not what I had
A life that's bigger than
Bigger than the fears I have

ฉันต้องการชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่า
บ้านทั้งหมดที่ฉันอยากจะซื้อให้เพื่อนของฉัน
ฉันต้องการชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่า
ทุกๆ คนที่เคยบอกฉันว่าฉันทำไม่ได้
ฉันอยากจะมองย้อนกลับไป และอยากที่จะถูกจดจำ
กับสิ่งที่ฉันทำ ไม่ใช่สิ่งที่ฉันมีอยู่
ฉันต้องการชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่า
ใหญ่กว่าความกลัวที่ฉันมีอยู่

[Post-Chorus]
Bigger than, oh, bigger than, oh
Bigger than, what what I wanna be the–
Bigger than, oh, bigger than, oh
Bigger than, what what I wanna be the–
Bigger than, oh, bigger than, oh
Bigger than, what what I wanna be the–
Bigger than, oh, bigger than, oh
Bigger than, what what I wanna be the–
Bigger than, oh

สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
ฉันอยากจะเป็น สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
ฉันอยากจะเป็น สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
ฉันอยากจะเป็น สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
ฉันอยากจะเป็น สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า

ฉันไม่อยากจะตายอยู่ในโรงพยาบาล แล้วก็จับมือกับใครก็ไม่รู้ ฉันไม่อยากจะเมาอยู่บนดาดฟ้าคนเดียว

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!